Selecteer een pagina
Norwich Dealground

Norwich Dealground

Als onderdeel van een internationaal team in de Britse stad Norwich heeft Eline als stedenbouwkundige en landschapsontwerper, toen nog in dienst van Atelier Pro in samenwerking met Martijn de Visser (architect en stedenbouwkundige), de woonwijk May Gurney ontworpen.  De wijk ligt in het overstromingsgebied van de rivieren de Yare en de Wensum. Dit betekend dat de locatie bij zeer hoog water gedeeltelijk onder water kan komen te staan. In plaats van een defensief plan te maken tegen het water is er een plan gemaakt waarbij het water vrij spel en ruimte blijft houden en waar toch op een veilige manier gewoond kan worden.

Door kennis van het landschap te combineren met de mogelijkheden voor woningbouw is er een bijzonder zeer eigentijds, klimaatbestendig plan ontstaan.

Het project behelst 20 hectare en ligt aan de rand van de Engelse stad Norwich en biedt ruimte voor 700 eengezinswoningen. Twee nieuwe bruggen ontsluiten het plangebied.

De ruimte voor de rivieren biedt naast ruimte voor water ook de kwaliteit voor de woningen. Allen woningen zijn zo georiënteerd dat ze zicht hebben op het rivierenlandschap. Soms komt het water bijna tot aan je terras meestal kijk je uit over de droog gevallen uiterwaarden.

Het lijkt erop dat de start van de bouw in 2020 gaat plaatsvinden.

Stay-play-Grow, Watersley Sittard

Stay-play-Grow, Watersley Sittard

Made in Watersley

Watersley is een woon-, sport- en revalidatielandgoed waar gezond gegeten, bewogen en geleefd wordt. We zien Watersley als een sportbiotoop waar de kwaliteit van het landgoed en de kwaliteit van de topsporters onlosmakelijk verbonden zijn. Het is de plek waar topsporters zich kunnen ontplooien, het biedt ruimte voor rust, ongedwongen ontmoeting, onderwijs en inspiratie. Tegelijkertijd is het een gezond landgoed dat de natuurlijke landschappelijke structuren koestert en zo veel mogelijk zelfvoorzienend wordt gemaakt, gaande van groente tot energie. Dit landgoed biedt ruimte voor ontwikkeling van topsporters maar ook voor recreanten die weer naar huis gaan met lokaal gekweekte groente met het label ‘Made in Watersley’.

Natuur als basis. De aanwezige landschappelijke structuren, de helling- en plateaubossen, zijn sfeerbepalend voor de inrichting van het landgoed. De bossen worden teruggebracht en uitgebreid waarbij gekeken wordt naar oorspronkelijke flora en waterhuishouding. De densiteit van de bossen worden opener als men meer in het hart van het landgoed komt, de gebouwen liggen vrij in open plekken in het bos.

De Sportloop. Centraal op het landgoed ligt de levensader met een duidelijke sportieve beeldtaal; de Sportloop. Dit parcours verbindt sporters en functies op het landgoed. Het fungeert als ontsluiting voor auto, fiets en voetganger maar is tegelijkertijd dé plek om te sporten en te ontmoeten.

Stay grow play. Het landgoed is geordend naar een “play” hart voor de ontspanning, een kleinschalig “stay” woongebied en met sport-stimulerend “grow” in de buitenrand. De Sportloop structureert publiek en privé en ontsluit alle gebouwen met uitzondering van het landhuis. De Sportloop biedt flexibiliteit. In de toekomst kan nieuwbouw langs de loop worden in geplugd!

Ontworpen in samen werking met Lisette Plouvier

Omvang: terrein 3,5 ha 

Opdrachtgever: PCC

© beelden OASE stedenbouw landschap en lisette plouvier

Voorlopig Ontwerp Universitair Centrum Psychiatrie Groningen

Voorlopig Ontwerp Universitair Centrum Psychiatrie Groningen

 

OASE stedenbouw en landschap ontwerpt de patio’s, daktuinen en buitenruimte rondom het Universitair Centrum Psychiatrie(UCP). De tuinen zijn een integraal onderdeel van de nieuwebouw; zorgvuldig ontworpen door Atelier Pro en Vakwerkarchitecten.

De vernieuwingsoperatie van het UCP biedt ruimte aan mensen met een psychiatrische aandoening de beste psychiatrische diagnostiek en behandeling. Een lichte en groene omgeving waar patiënt en zorgverlener centraal staan in een zo veilig mogelijke omgeving die open staat in de maatschappij; kortom ‘Healing Environment’. De tuinen dragen hier in belangrijke mate aan bij.

Het nieuwe UCP is gelegen aan de oostzijde van het Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG). De oostzijde heeft een losser karakter met meer groen richting het water en tuinen. In onze visie ontwikkeld deze oostzijde in een sequentie van tuinen met losse gebouwen in een ruime groene jas. Het UCP is dubbelgrondgebruik met een groen-blauw karakter: de ontwikkeling combineert gebouwd programma met robuust groen en ruimte voor wateropvang. Een ontwikkeling die in de toekomst doorgezet kan worden langs de gehele oostzijde waarmee UMCG een gezonder en duurzamere buitenruimte kan krijgen.

Duurzaam

De tuinen van het UCP worden super groen. De bomen, vaste planten en vegetatie worden als een samenhangend geheel rondom en over het dak van de eerste verdieping getrokken. Het groen krijgt een natuurlijk karakter in contrast met het gebouw. Het natuurlijke karakter komt tot uitdrukking door grillige bomen van verschillende formaten, de lossige vaste planten en kruidenrijke lage vegetatie. De beplanting verwijst naar de lokale vegetatie van Groningen en biedt een plek waar je seizoenen kunt beleven; ontspruiten, bloeien en verdorren, en biedt ruimte aan bijen, vlinders en vogels. Het gebouw krijgt een retentiedak zodat regenwater wordt opgevangen en optimaal wordt hergebruikt op de plek.

Healing Environment

De setting van de beplanting versterkt het gevoel van welbevinden en verwijst met zijn parkachtige opzet naar de savanne, het oorspronkelijk habitat van de mens. Het laten beleven van geluiden, geuren, kleuren en (soms) proeven van de beplanting stimuleren de cognitieve functies van het brein. Door microreliëf zijn er enerzijds plekken gemaakt waar je jezelf kunt terugtrekken voor persoonlijke gesprekken en anderzijds ruimtes waar je bij elkaar kunt komen. Binnen de tuinen van het UCP zijn verschillende plekken te ontdekken met elk een eigen gebruik en uitstraling.

Veiligheid

In de tuinen zijn de hekken en muren als onderdeel van het landschap vormgegeven waardoor er een gelaagde veiligheidszone ontstaat. Door deze gelaagde opzet is het mogelijk hekwerken lager te maken dan gebruikelijk worden toegepast en meer op te kunnen nemen in het landschap. Dit komt het vriendelijke karakter van de buitenruimte ten goede.

 

In opdracht van: Atelier PRO en Vakwerk architecten

Ontworpen door: Stephen Tas

Periode: 2019 tot heden

Fultonstraat wordt flexibele speelstraat

Fultonstraat wordt flexibele speelstraat

De Fultonstraat is een sociale straat met veel jonge kinderen. Als we slim parkeren op de woensdagmiddag maken we genoeg plek vrij om te spelen! Zie hier het resultaat.

Om veilig te spelen wordt de weg afgezet met een pion.  De kinderen wachten op de stoep als er verkeer aankomt, een ouder kind of volwassene haalt de pion weg, en de auto mag doorrijden.

Een mooi experiment om in de stad meer ruimte voor spelen te vinden zonder dat het direct parkeerplekken hoeft te kosten. Bewoners kunnen na 17.00 uur gewoon weer voor de deur parkeren.

Dit experiment is één van de Sparks die Den Haag rijk is. Het mogelijk maken van Sparks is een een initiatief van @parkingday – Den Haag, LUSTHOFxl en DebatMobiel

Initiatiefnemer en uitvoering: Eline Keus OASE stedenbouw en landschap

Grafisch ontwerp en uitvoering: Janine Terlouw

VO TOUSSAINTKADE 50/51

VO TOUSSAINTKADE 50/51

In opdracht van maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder ontwerpt OASE stedenbouw landschap de buitenruimte en de aanpassingen op het stedenbouwkundigplan voor de Toussaintkade in Leiden.

Het betreft de locatie van het voormalige ROC-gebouw aan de Toussaintkade. Er wordt een kleinschalige buurt gerealiseerd van circa 74 woningen, zowel appartementen als eengezinswoningen. Het project bestaat uit kluswoningen in het monumentale schoolgebouw en het daarnaast gelegen bestaande gebouw aan de Ter Haarkade. Er komt een gebouwde aanvulling op het plot met geschakelde zelfbouwwoningen . Woningzoekenden krijgen hier de kans om hun woning helemaal naar eigen inzicht te realiseren, met begeleiding van Steenvlinder. Binnen het project krijgen 25 statushouders de mogelijkheid om zelf te bouwen.

Locatie

Het plangebied ligt te midden van een gevarieerd stedelijk gebied. De voormalige school zelf dateert uit de wederopbouwperiode en ligt aan de rand van wijken uit de jaren 30 en van recentere datum. Ten noorden van het plangebied ligt een open plein met daarop een beeldbepalende moskee.

Het plangebied wordt omzoomd door volwassen bomen. De groene ligging wordt gezien als grote kwaliteit en zoveel mogelijk gehandhaafd.

In opdracht van: Steenvlinder BV, Voorburg https://www.steenvlinder.nl/

          

Norwich Research Parc

Norwich Research Parc

Norwich Research Park & Norwich Medical Park

Nog in dienst van Atelier PRO heeft Eline Keus het landschappelijk en stedenboukundigplan gemaakt voor het Norwich Research Park (NRP) en het Norwich Medical Park (NMP).  Het NRP is een ontwikkeling waar bedrijven en instituten op het gebied van gezondheid, voedsel en milieu worden geconcentreerd. Het NMP is een nieuwe ontwikkeling naast het bestaande Norwich University Hospital, waar het ziekenhuis kan uitbreiden en medische instellingen zich kunnen vestigen. Beide plangebieden zijn als een landschappelijke eenheid ontworpen.

 

Het typisch zacht glooiende Engelse landschap is de basis voor het stedenbouwkundige plan. De groene ‘kamers’; velden begrensd door struwelen, houtwallen en bomen zijn het ruggengraad voor de plaatsing van de bouweenheden. De landschappelijke structuur blijft intact en de lange zichtlijnen van het landschap blijven open. Doordat de locatie op een helling ligt, die afloopt naar een rivier, ontstaan er interessante en aantrekkelijke vergezichten.

 

De masterplannen voor Research Park en Medical Park bieden een ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn. Er zijn kaders bepaald die de stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke

en verkeerskundige kwaliteit waarborgen, maar ook veel vrijheid laten. Bij elk initiatief kunnen er zo, met de eisen van dat moment, delen bij worden gebouwd. Geleidelijk zal er een divers beeld in architectuur ontstaan, dat echter altijd ondergeschikt is aan het glooiende landschap van Norwich.

In opdracht van: atelier PRO, Gable Development

Ontworpen door: Christina Kaiser, Eline Keus

Periode: 2007-2010