Selecteer een pagina
Norwich Dealground

Norwich Dealground

Als onderdeel van een internationaal team in de Britse stad Norwich heeft Eline als stedenbouwkundige en landschapsontwerper, toen nog in dienst van Atelier Pro in samenwerking met Martijn de Visser (architect en stedenbouwkundige), de woonwijk May Gurney ontworpen.  De wijk ligt in het overstromingsgebied van de rivieren de Yare en de Wensum. Dit betekend dat de locatie bij zeer hoog water gedeeltelijk onder water kan komen te staan. In plaats van een defensief plan te maken tegen het water is er een plan gemaakt waarbij het water vrij spel en ruimte blijft houden en waar toch op een veilige manier gewoond kan worden.

Door kennis van het landschap te combineren met de mogelijkheden voor woningbouw is er een bijzonder zeer eigentijds, klimaatbestendig plan ontstaan.

Het project behelst 20 hectare en ligt aan de rand van de Engelse stad Norwich en biedt ruimte voor 700 eengezinswoningen. Twee nieuwe bruggen ontsluiten het plangebied.

De ruimte voor de rivieren biedt naast ruimte voor water ook de kwaliteit voor de woningen. Allen woningen zijn zo georiënteerd dat ze zicht hebben op het rivierenlandschap. Soms komt het water bijna tot aan je terras meestal kijk je uit over de droog gevallen uiterwaarden.

Het lijkt erop dat de start van de bouw in 2020 gaat plaatsvinden.

Stay-play-Grow, Watersley Sittard

Stay-play-Grow, Watersley Sittard

Made in Watersley

Watersley is een woon-, sport- en revalidatielandgoed waar gezond gegeten, bewogen en geleefd wordt. We zien Watersley als een sportbiotoop waar de kwaliteit van het landgoed en de kwaliteit van de topsporters onlosmakelijk verbonden zijn. Het is de plek waar topsporters zich kunnen ontplooien, het biedt ruimte voor rust, ongedwongen ontmoeting, onderwijs en inspiratie. Tegelijkertijd is het een gezond landgoed dat de natuurlijke landschappelijke structuren koestert en zo veel mogelijk zelfvoorzienend wordt gemaakt, gaande van groente tot energie. Dit landgoed biedt ruimte voor ontwikkeling van topsporters maar ook voor recreanten die weer naar huis gaan met lokaal gekweekte groente met het label ‘Made in Watersley’.

Natuur als basis. De aanwezige landschappelijke structuren, de helling- en plateaubossen, zijn sfeerbepalend voor de inrichting van het landgoed. De bossen worden teruggebracht en uitgebreid waarbij gekeken wordt naar oorspronkelijke flora en waterhuishouding. De densiteit van de bossen worden opener als men meer in het hart van het landgoed komt, de gebouwen liggen vrij in open plekken in het bos.

De Sportloop. Centraal op het landgoed ligt de levensader met een duidelijke sportieve beeldtaal; de Sportloop. Dit parcours verbindt sporters en functies op het landgoed. Het fungeert als ontsluiting voor auto, fiets en voetganger maar is tegelijkertijd dé plek om te sporten en te ontmoeten.

Stay grow play. Het landgoed is geordend naar een “play” hart voor de ontspanning, een kleinschalig “stay” woongebied en met sport-stimulerend “grow” in de buitenrand. De Sportloop structureert publiek en privé en ontsluit alle gebouwen met uitzondering van het landhuis. De Sportloop biedt flexibiliteit. In de toekomst kan nieuwbouw langs de loop worden in geplugd!

Ontworpen in samen werking met Lisette Plouvier

Omvang: terrein 3,5 ha 

Opdrachtgever: PCC

© beelden OASE stedenbouw landschap en lisette plouvier

VO TOUSSAINTKADE 50/51

VO TOUSSAINTKADE 50/51

In opdracht van maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder ontwerpt OASE stedenbouw landschap de buitenruimte en de aanpassingen op het stedenbouwkundigplan voor de Toussaintkade in Leiden.

Het betreft de locatie van het voormalige ROC-gebouw aan de Toussaintkade. Er wordt een kleinschalige buurt gerealiseerd van circa 74 woningen, zowel appartementen als eengezinswoningen. Het project bestaat uit kluswoningen in het monumentale schoolgebouw en het daarnaast gelegen bestaande gebouw aan de Ter Haarkade. Er komt een gebouwde aanvulling op het plot met geschakelde zelfbouwwoningen . Woningzoekenden krijgen hier de kans om hun woning helemaal naar eigen inzicht te realiseren, met begeleiding van Steenvlinder. Binnen het project krijgen 25 statushouders de mogelijkheid om zelf te bouwen.

Locatie

Het plangebied ligt te midden van een gevarieerd stedelijk gebied. De voormalige school zelf dateert uit de wederopbouwperiode en ligt aan de rand van wijken uit de jaren 30 en van recentere datum. Ten noorden van het plangebied ligt een open plein met daarop een beeldbepalende moskee.

Het plangebied wordt omzoomd door volwassen bomen. De groene ligging wordt gezien als grote kwaliteit en zoveel mogelijk gehandhaafd.

In opdracht van: Steenvlinder BV, Voorburg https://www.steenvlinder.nl/

          

Norwich Research Parc

Norwich Research Parc

Norwich Research Park & Norwich Medical Park

Nog in dienst van Atelier PRO heeft Eline Keus het landschappelijk en stedenboukundigplan gemaakt voor het Norwich Research Park (NRP) en het Norwich Medical Park (NMP).  Het NRP is een ontwikkeling waar bedrijven en instituten op het gebied van gezondheid, voedsel en milieu worden geconcentreerd. Het NMP is een nieuwe ontwikkeling naast het bestaande Norwich University Hospital, waar het ziekenhuis kan uitbreiden en medische instellingen zich kunnen vestigen. Beide plangebieden zijn als een landschappelijke eenheid ontworpen.

 

Het typisch zacht glooiende Engelse landschap is de basis voor het stedenbouwkundige plan. De groene ‘kamers’; velden begrensd door struwelen, houtwallen en bomen zijn het ruggengraad voor de plaatsing van de bouweenheden. De landschappelijke structuur blijft intact en de lange zichtlijnen van het landschap blijven open. Doordat de locatie op een helling ligt, die afloopt naar een rivier, ontstaan er interessante en aantrekkelijke vergezichten.

 

De masterplannen voor Research Park en Medical Park bieden een ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn. Er zijn kaders bepaald die de stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke

en verkeerskundige kwaliteit waarborgen, maar ook veel vrijheid laten. Bij elk initiatief kunnen er zo, met de eisen van dat moment, delen bij worden gebouwd. Geleidelijk zal er een divers beeld in architectuur ontstaan, dat echter altijd ondergeschikt is aan het glooiende landschap van Norwich.

In opdracht van: atelier PRO, Gable Development

Ontworpen door: Christina Kaiser, Eline Keus

Periode: 2007-2010

Dynamisch wonen in veranderlijk landschap

Dynamisch wonen in veranderlijk landschap

 

Een altijd weer veranderend landschap, een rijke natuur, een unieke omgeving om te wonen; het product van een “zandmotor”.

De opgave die ik mijzelf heb gesteld is het maken van een leefomgeving, een woonwijk in een herkenbaar landschap, de duinen.

Ik heb hierbij geen statisch plan plan willen maken. Ik heb ontworpen op de symbiose van een steeds veranderend landschap, natuur en tijdelijke vormen van wonen. Met als oogmerk het bewust inzetten van het landschap als onderlegger voor een bijzonder woon product.

 

Het plangebied
Ik woon nu alweer een tijd in Den haag. Voor mij zijn de duinen een fascinerend landschap. Ze beschermen me tegen het water, ze bieden de mogelijkheid om te recreeren en geven ruimte aan de natuur.
Het meest fascinerende is dat dit landschap altijd in beweging is. Duintoppen kunnen per jaar meters in hoogte verschillen, ze verplaatsen zich, ze groeien en krimpen. Ze leven als het ware.
Met die levende factor ben ik gaan ontwerpen. Ik heb gezocht naar een manier van wonen die de dynamiek van het landschap kan opvangen.

De mogelijke ontwikkeling van wonen in de duinen, in een levend landschap heb ik gevonden langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen Haven.

 

De Zandmotor
Langs dit deel van de kust worden, in het kader van de zwakkeschakels voor de kust, plannen gemaakt voor de Zandmotor. Een systeem waarbij er nieuw zand in de voorkust wordt aangebracht waardoor het bestaande duinlandschap op een natuurlijke manier kan aangroeien. Deze groei heb ik opgepakt en onderzocht wat het opleverd. Wat betekend dit voor het landschap en hoe kan ik er in wonen.

Uiteindelijk heeft dit een plan opgeleverd dat onlosmakelijk is verbonden met de duinen. Een woonmilieu waarbij het wonen net zo dynamisch is geworden als de groei van het duinlandschap.

 

Het plan
Het resultaat is een palenmachine die zand vangt, landschap creëert en woningen faciliteerde.
De palenmachine bestaat uit een veld van palen. De palen zijn zo vormgegeven dat ze met elkaar zand kunnen vangen. De palen staan op het meest dynamische deel van de duinen. Zodra het strand hoog genoeg is en er delen permanent droogvallen, worden de palen op dit drooggevallen strand geplaatst. Het zand blijft tussen de palen liggen en vormt een duin. Op de palen worden woningen geplaatst. Het duin groeit en stijgt boven de palen uit. De palen en de woningen die onder dreigen te stuiven, worden uit het systeem gehaald en worden vooraan in de palenmachine teruggeplaatst. Dit betekent dat woningen elke vijf jaar worden verplaatst.

Door de dynamiek van de duinen is het onmogelijk om op de geijkte manier het gebied te plannen.  Hier wonen de ware pioniers. Mensen die hun eigen woonplek creëren, en bereid zijn om elke keer weer van plek te veranderen, reagerend op de groei van de duinen. Elke keer zullen ze hun woning innoveren met de opgedane kennis over het wonen in dit landschap

In dit nieuwe woonproduct ben je onlosmakelijk verbonden met de omgeving; wonen, landschap en  recreëren vloeien in elkaar over.

 

Ontworpen door: Eline Keus