De gemeente Leiden en maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder hebben overeenstemming bereikt om aan de Toussaintkade kluswoningen en zelfbouwwoningen mogelijk te maken.

Het betreft de locatie van het voormalige ROC-gebouw aan de Toussaintkade. Er wordt een kleinschalige buurt gerealiseerd van circa 74 woningen, zowel appartementen als eengezinswoningen. Het project bestaat uit kluswoningen in het monumentale schoolgebouw en het daarnaast gelegen bestaande gebouw aan de Ter Haarkade. Op de rest van het perceel komen zelfbouwwoningen. Woningzoekenden krijgen hier de kans om hun woning helemaal naar eigen inzicht te realiseren, met begeleiding van Steenvlinder.

Locatie

Het plangebied ligt te midden van een gevarieerd stedelijk gebied. De voormalige school zelf dateert uit de wederopbouwperiode en ligt aan de rand van wijken uit de jaren 30 en van recentere datum. Ten noorden van het plangebied ligt een open plein met daarop een beeldbepalende moskee.

 

Op dit moment geven grote bomen sfeer aan deze plek in Leiden. Zowel vanaf de Toussaintkade, maar ook vanaf de Haagweg wordt het beeld bepaald door grote bomen.

 

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • De huidige ligging van het oude schoolgebouw is leidend voor de inrichting van het terrein. Zo blijft de school ook in het nieuwe plan omgeven door groen. Gras met hoog opgekroonde bomen bepalen het beeld. Langs de Haagweg blijft de groene buffer gehandhaafd. De zelfbouwkavels liggen aan de noordzijde van de kavel waardoor hier een mooie stevige rand ontstaat aan het plein van de moskee.
  • De groene sfeer overeind houden en verder uitbouwen door toevoeging van grote bo¬men, hagen als erfafscheidingen, rietoevers en bloemrijk gras.
  • Uitgangspunt in het ontwerp is de drie esdoorns in het binnenterrein te integreren, de bestaande laanbeplanting langs de Toussaintkade wordt aangevuld
  • Binnen het plangebied wordt door toepassing van eenduidige materialen op één niveau rust gebracht in een woonomgeving die qua architectuur en materiaalgebruik divers wordt. Hagen gras en bomen passen de geparkeerde auto’s in.

In opdracht van: Steenvlinder BV, Den Haag http://www.steenvlinder.nl/projecten/toussaintkade-leiden/