Programma van Wensen Regentesseplein

Voor u ligt het Programma van Wensen voor het Regentesseplein, aangeboden door bewoners en ondernemers. In dit boekje vindt u vier ideeën voor een andere inrichting van het Regentesseplein. Deze schetsen zijn tot stand gekomen uit het verzamelen van dromen en wensen van bewoners, ondernemers en passanten en met een financiële bijdragen van het Stadsdeel en Fonds1818. Bewoners willen een plein dat met recht het hart van de wijk vormt, dat de spil is tussen de twee kanten van de Regentesselaan, en dat de Weimarstraat een positieve impuls geeft. Met trots presenteren wij ons Programma van Wensen graag aan u.

Het proces
In 2019 is, vanuit de constatering dat de huidige inrichting van het plein niet voldoet aan de wensen voor een beter en breder gebruik, een initiatiefgroep bestaande uit bewoners gestart met het verzamelen van beelden, ideeën, visies en dromen over hoe het mooie Regentesseplein met zijn karakteristieke gevels beter tot zijn recht kan komen: groener, fietsvriendelijker en betere aansluitend bij het huidige gebruik.

Werkwijze
Om de ideeën over het Regentesseplein te verzamelen, organiseerden de initiatiefnemers op 21 september 2019 een openbare bijeenkomst ‘Schetsen aan het Plein’. In de volle zon, met ondersteuning van lokale ondernemers, konden de bewoners van de wijk hun ideeën aan het papier toe vertrouwen. Ruim 80 wijkgenoten leverden hun plannen en dromen aan voor een andere kijk op het Regentesseplein.

Via flyers en een tweede bijeenkomst op 16 november 2019 zijn de direct omwonenden van het plein geïnformeerd en bijgepraat. Een vervolgsessie met een brede groep buurtbewoners moesten we vanwege de corona-maatregelen helaas afzeggen.

De ideeën die zijn opgehaald zijn door de initiatiefgroep verwerkt tot vier modellen. Elk model vertegenwoordigd iets van wat het plein is en iets wat het plein zou moeten zijn: een stedelijke oase, een icoon van statigheid, een stadsplein, of een park met vier kanten. De modellen zijn in november 2020 als interactieve expositie op het plein geplaatst. Meer dan 450 bewoners hebben hun voorkeuren aangeven, en vertellen hoe ze de rol van de auto, fiets en wandelaar voor zich zien.

 • Projectnaam

  Programma van Wensen Regentesseplein
 • Type project

  Participatie in de wijk
 • Programma

  De input van de mensen uit de buurt
 • Locatie

  Regentesseplein Den Haag
 • Jaar

  2019 - heden
 • Status

  Het programma ligt bij de gemeente
 • Ontwerpteam

  Stephen Tas, Eline Keus, Foeke Groot, Aad van Schie, Tomas Martini
 • Samenwerking

  gemeente Den Haag