Thomaskerk, Zeist

Wederopbouw kerk wordt plek om te wonen

In opdracht van Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder wordt de Thomaskerk, een wederopbouwkerk ontworpen door de architect Duintjer, getransformeerd tot woningen. Het gaat hier om een bungalowkerk; een eenvoudige kerk met een rechthoekige plattegrond en een breed overstekend plat dak. De heldere geometrische vorm en de heldere kolommenstructuur is een mooie basis voor de transformatie tot woningen.

De kerk ligt op een markant punt in de buurt De Hoge Dennen en is onderdeel van de wijk Kercketuinen. De directe omgeving wordt gevormd door lommerrijke straten waarlangs villa’s in het groen liggen verscholen. De kerk is met zijn platte dak en alzijdige vormgeving een bijzonderheid binnen de stedelijke structuur.

De kerk is opgebouwd uit de kerkzaal met grote open gevels die veel licht binnenlaten en die van buitenaf het geloof zichtbaar maakte. De kerkzaal ligt als het ware los in de stedelijke structuur. Naast de kerkzaal is er het entree gebouw met de daarbij behorende functies. Deze laagbouw sluit aan op de rooilijnen waarop de naastgelegen villa’s staan. Symbolisch gezien vormt het entreegebouw de overgang van het aardse naar het goddelijke leven. Door een gang lopend richting de zaal laat je je dagelijkse beslommeringen achter om je tot god te wenden.

Hierbij ontstaan twee belangrijke uitgangspunten voor de inpassing van de woningen in de kerk en de transformatie van de buitenruimte. Het gebouwde deel voegt zich naar de rooilijnen en speelt in op de afwijkingen. De buitenruimte behoudt het zicht op de kerk als middelpunt van de wijk.

Ook na de transformatie blijft het gebouw als markant punt in de wijk behouden. De omliggende tuin is gemeenschappelijk en kent geen hekwerken en private afscherming van eigendommen. Het ontwerp is geïnspireerd op de functionalistische vorm van de gevel en opgebouwd uit vierkante plantvakken met paden van gras. Binnen het patroon zijn ruimtes open gehouden voor ontmoeting.   Centraal in de tuin komt de oude liturgische tafel te staan. Opnieuw een plek waar men samenkomt.

 • Projectnaam

  Thomaskerk Zeist
 • Type project

  Landschappelijke inpassing
 • Programma

  8 tot 12 woningen
 • Locatie

  Oranje Nassaulaan 35, Zeist
 • Jaar

  2022
 • Status

  In ontwikkeling
 • Opdrachtgever

  Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder
 • Ontwerpteam

  Eline Keus
 • Samenwerking

  3D beelden: Zes x zes Visuele Communicatie BV