Wederopbouw kerk wordt plek om te wonen

In opdracht van Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder wordt de wederopbouwkerk Thomaskerk, ontworpen door de architect Duintjer, getransformeerd tot woningen. Het gaat hier om een bungalowkerk; een eenvoudige kerk met een rechthoekige plattegrond en een breed overstekend plat dak. De heldere geometrische vorm en de heldere kolommenstructuur is een mooie basis voor de transformatie tot woningen.

De kerk ligt op een markant punt in de buurt De Hoge Dennen en is onderdeel van de wijk Kerckebosch te Zeist. De directe omgeving wordt gevormd door lommerrijke straten waarlangs villa’s in het groen liggen verscholen. De kerk is met zijn platte dak en alzijdige vormgeving een bijzonderheid binnen de stedelijke structuur.

De basis van de kerk is de kerkzaal. Een volume met grote open gevels die veel licht binnenlaten en die van buitenaf het geloof zichtbaar maakt. De kerkzaal ligt als het ware los in de stedelijke structuur. Naast de kerkzaal is er het entree gebouw met de daarbij behorende functies. Deze laagbouw sluit aan op de rooilijnen in het stedelijk netwerk van de aanliggende straten. Symbolisch gezien sluit het hier letterlijk aan bij het aardse leven. Door een gang lopend richting de zaal laat je je dagelijkse beslommeringen achter om je tot god te wenden.

Hierbij ontstaan twee belangrijke uitgangspunten voor de inpassing van de woningen in de kerk en de transformatie van de buitenruimte. Het gebouwde deel voegt zich naar de rooilijnen en speelt in op de afwijkingen. De buitenruimte behoudt het zicht op de kerk als middelpunt van de wijk.

Ook na de transformatie blijft het gebouw als markant punt in de wijk behouden. De omliggende tuin is gemeenschappelijk en kent geen hekwerken en private afscherming van eigendommen. Het ontwerp is geïnspireerd op de functionalistische vorm van de gevel. Binnen het patroon zijn ruimtes open gehouden voor ontmoeting.   In een van die ruimtes staat de oude liturgische tafel. Opnieuw een plek waar men samenkomt.

Elke woning krijgt een terras direct gekoppeld aan de woning en met een vrije toegang tot de collectieve tuin.

Opdrachtgever: Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder BV

3D beelden: Zes x Zes Visuele Communicatie BV