Dynamisch transformeren

Aan de noordzijde van het station in Wijchen op een steenworp afstand van het centrum is de gemeente Wijchen voornemens om het verouderde bedrijventerrein De Kraanvogel om te vormen tot een dynamisch woongebied. OASE heeft voor deze transformatie de ontwikkelstrategie omschreven.

Het gaat om een gefaseerde ontwikkeling. Het bedrijfsterrein bestaat uit een schaakveld van losse kleine en grotere eigenaren. Het ene plot is direct voor ontwikkeling beschikbaar het andere kan eigenlijk nog jaren mee. Net als in een oud stadscentrum zal deze buurt door de jaren heen transformeren. De ontwikkelstrategie geeft aan binnen welke richtlijnen we deze transformatie kunnen sturen en welke aanpassingen we nu al moeten doen om straks een levendige goed functionerende wijk te hebben.

In de toekomst is Kraanvogel een aantrekkelijke, levendige buurt pal naast het centrum van Wijchen. Er leven jongeren, starters en kennis-werkers in compacte studio’s en rijwoningen. Senioren wonen in levensloopbestendige appartementen en voor (samengestelde) gezinnen zijn er grotere stadswoningen. De straten zijn klimaatbestendig en groen, auto’s zijn er weinig te zien. Mensen fietsen en wandelen richting het station, ouderen rusten er even uit onder de bomen terwijl ze hun kleinkinderen zien spelen op straat. Steeds zijn er onverwachte ontmoetingen.

In de plint van de gebouwen is ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven. In de oude boerderij zit een restaurant met een eigen brouwerij.

OASE heeft het centrum van Wijchen als inspiratie genomen middels het principe van het centrumblok. Hieruit volgen richtlijnen voor dichtheid, schaal, typologie, mengen van functies als wonen, zorg, winkels en werkplekken. De gevel vormt de grens tussen openbaar-privaat met oog voor het zachte stad principe: goede relatie binnen-buiten, posities van deuren en ramen, bruikbare openbare ruimte met een netwerk van paden, straten en lanen die verbonden zijn met lange lijnen uit de stad.

Binnen het netwerk van paden zijn bouwkavels die tot ca. 60 % bebouwd mogen worden, 40% is tuin op maaiveld. Door slimme stapeling is de tuinruimte te vergroten.

Bepalend voor de Kraanvogel zijn een viertal lange lijnen met elk een eigen karakter en korrelgrootte:

– De Hoefseweg is ruim en groen van opzet en nabij de Kraanvogel met kenmerkende boerderijen. Bebouwing staat van de weg af en geeft deze weg een ruime opzet.

– De Kruisbergse weg is een knikkende interne wijkontsluiting met gerende groene ruimtes met Moeraseiken. Langs de weg een strak ritme van bedrijfspanden en woningen, tweelaags/drielaags in relatie met de overzijde.

– De Zomertaling als recente structuur gelegen langs het spoor. Een eenduidige, oplopende wand die werkt als geluidsbarriëre met naar het spoor een losse boomstructuur.-De Kraanvogelstraat vormt samen met de Groene Loper

– Zomertaling de Groene Hartlijn van de woonbuurt.

Transformatie binnenstedelijk bedrijfsterrein tot wonen l ca 140 woningen in fase 1 en 2 l Ontwikkelstrategie | Stedenbouwkundige studie | Wijchen | in opdracht van Wijchen in samenwerking met Pouderoyen Compagnons en StadsKwadraat