Binnenkomen bij Anthura

Binnenkomen bij Anthura

Van een stapsgewijs ontwikkeld kassenterrein naar een campusachtige groene ruimtelijkheid voor het innovatief kennis- en veredelingscentrum voor Orchideeën en Anthuriums Anthura. Gelegen aan beide zijde van de Anthuriumweg: heldere polderstructuur met openbare weg, waterstructuur en aan weerszijde een diverse rand van tuinen, woningen, kantoren en parkeren met daarachter een decor van kassen. De vernieuwing van het kantoorgebouw was de aanleiding om in de aaneengegroeide voorruimte van Anthura helderheid te creëren. De zone tussen de kassen wordt als eenheid hebben vormgegeven tot een efficiënt functionerende buitenruimte die bijdraagt aan de kwalitatieve uitstraling van het bedrijf.

De visie is dat de kantoren en woningen los komen te liggen voor een duidelijke kassenrand en dat de functionele ruimte zoals parkeren wordt zo compact als mogelijk worden vormgegeven waardoor er maximale ruimte ontstaat voor groene ruimte. In dit laaggelegen kleigebied ontstaat in het groen de ruimte om het surplus van regenwater te bufferen. Door boomkratten onder de verhoogd aangebrachte parkeerplaatsen ontstaat er een goede groeiconditie voor bomen in combinatie met geparkeerde (elektrische) auto’s. Deze grote bomen voorzien de verhardde ruimte van schaduw. Door het groen liggen paden die de diverse laboratoria en kweekruimtes met elkaar verbinden. Achter het parkeren en het kantoor is een zone met een patio, terras en een showtuin met orchideeën. In de Orchideeëntuin wordt glooiend uitgevoerd en voorzien van diverse grondsoorten die passen bij de groeiomstandigheden van diverse Orchideesoorten. Voor het kantoor en parkeren langs ligt een representatieve voortuin. Het geheel is orthogonaal georganiseerd passend in het polderpatroon alleen de bomen ontspringen het grid.

Stay-play-Grow, Watersley Sittard

Stay-play-Grow, Watersley Sittard

Made in Watersley

Watersley is een woon-, sport- en revalidatielandgoed waar gezond gegeten, bewogen en geleefd wordt. We zien Watersley als een sportbiotoop waar de kwaliteit van het landgoed en de kwaliteit van de topsporters onlosmakelijk verbonden zijn. Het is de plek waar topsporters zich kunnen ontplooien, het biedt ruimte voor rust, ongedwongen ontmoeting, onderwijs en inspiratie. Tegelijkertijd is het een gezond landgoed dat de natuurlijke landschappelijke structuren koestert en zo veel mogelijk zelfvoorzienend wordt gemaakt, gaande van groente tot energie. Dit landgoed biedt ruimte voor ontwikkeling van topsporters maar ook voor recreanten die weer naar huis gaan met lokaal gekweekte groente met het label ‘Made in Watersley’.

Natuur als basis. De aanwezige landschappelijke structuren, de helling- en plateaubossen, zijn sfeerbepalend voor de inrichting van het landgoed. De bossen worden teruggebracht en uitgebreid waarbij gekeken wordt naar oorspronkelijke flora en waterhuishouding. De densiteit van de bossen worden opener als men meer in het hart van het landgoed komt, de gebouwen liggen vrij in open plekken in het bos.

De Sportloop. Centraal op het landgoed ligt de levensader met een duidelijke sportieve beeldtaal; de Sportloop. Dit parcours verbindt sporters en functies op het landgoed. Het fungeert als ontsluiting voor auto, fiets en voetganger maar is tegelijkertijd dé plek om te sporten en te ontmoeten.

Stay grow play. Het landgoed is geordend naar een “play” hart voor de ontspanning, een kleinschalig “stay” woongebied en met sport-stimulerend “grow” in de buitenrand. De Sportloop structureert publiek en privé en ontsluit alle gebouwen met uitzondering van het landhuis. De Sportloop biedt flexibiliteit. In de toekomst kan nieuwbouw langs de loop worden in geplugd!

Ontworpen in samen werking met Lisette Plouvier

Omvang: terrein 3,5 ha 

Opdrachtgever: PCC

© beelden OASE stedenbouw landschap en lisette plouvier

Fultonstraat wordt flexibele speelstraat

Fultonstraat wordt flexibele speelstraat

De Fultonstraat is een sociale straat met veel jonge kinderen. Als we slim parkeren op de woensdagmiddag maken we genoeg plek vrij om te spelen! Zie hier het resultaat.

Om veilig te spelen wordt de weg afgezet met een pion.  De kinderen wachten op de stoep als er verkeer aankomt, een ouder kind of volwassene haalt de pion weg, en de auto mag doorrijden.

Een mooi experiment om in de stad meer ruimte voor spelen te vinden zonder dat het direct parkeerplekken hoeft te kosten. Bewoners kunnen na 17.00 uur gewoon weer voor de deur parkeren.

Dit experiment is één van de Sparks die Den Haag rijk is. Het mogelijk maken van Sparks is een een initiatief van @parkingday – Den Haag, LUSTHOFxl en DebatMobiel

Initiatiefnemer en uitvoering: Eline Keus OASE stedenbouw en landschap

Grafisch ontwerp en uitvoering: Janine Terlouw

Gemeentehuis Bronckhorst

Gemeentehuis Bronckhorst

De schapen grazen voor de ramen.

De gerende en geknikte lijnen, de enken en brinken waaruit het landschap van de gemeente Bronckhorst is opgebouwd zijn het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Zowel het bouwvolume als het terrein eromheen zijn hierop geïnspireerd.
De locatie van het nieuw gemeentehuis, ontworpen door atelier PRO, bevindt zich aan de rand van Hengelo Gelderland, één van 43 dorpen en buurtschappen waaruit de Gemeente Bronckhorst bestaat. In het weidelandschap staan twee geknikte volumes die verbonden door een licht atrium het gemeentehuis vormen.

Het basisidee van het ontwerp van het terrein rondom het gemeente huis gaat uit van het bestaande landschap, weiland. Op deze manier is de aansluiting op de omgeving naadloos. Het landschappelijke karakter wordt doorgezet tot aan de gevels van het gebouw: de schapen grazen voor de ramen.

Het gemeentehuis ligt hoger dan de omgeving. Het voor terrein wordt ontsloten via een licht hellend vlak dat in het verlengde doorgaat in het lichte atrium dat het hart van het gebouw vormt. Hierlangs parkeren de bezoekers. Aan de westkant van het gebouw is een verdiept parkeerterrein gelegen, waar de medewerkers tussen de bomen parkeren. De verdiepte ligging van het parkeerterrein zorgt ervoor dat er te allen tijde zicht blijft op de weide.

Het bestaande hoogteverschil tussen het zuidelijke en noordelijke gedeelte van de locatie wordt licht geaccentueerd, waardoor het gebouw op een heuvel komt te liggen. Deze heuvel wordt gebruikt om het regenwater van het dak af te voeren naar de lager gelegen wadi’s.

Het gebouw in het weiland wordt naar de omgeving toe verzacht door verschillende soorten bomen. De boomkeuze hebben we laten afhangen van de eisen die nodig zijn voor een goed foerageergebied van de steenuil die in de omgeving voorkomt.

In opdracht van: atelier PRO, gemeente Bronckhorst

Ontworpen door: Eline Keus

Projectstatus: gerealiseerd

Periode: 2009-2010

Publicatie: Architectuur in Nederland Jaarboek 2010-2011

Sportpark scholenpark Ezinge, Meppel

Sportpark scholenpark Ezinge, Meppel

Sporten tijdens de pauze

In Meppel wordt binnenkort Onderwijspark Ezinge gebouwd. Het scholencomplex – een bronskleurig, uitgestrekt gebouw waarin vijf scholen zich hebben verenigd – sluit aan op de woonwijk Ezinge en is ingepast tussen het spoor en een aantal sportvelden. De school is afgescheiden van de woonwijk door de nieuw aan te leggen Dahliastraat met daaraan een nieuwe rij woningen. Aan de andere kant grenst de school aan een groot park dat naadloos aansluit op het Reestdal.

 

Het park reageert op het aansluitende landschap van het Reestdal, waar houtwallen de weilanden van elkaar scheiden. Dit houtwallenthema is ook gebruikt bij de bestaande voetbalvelden en komt terug in het park in de vorm van smalle stroken met bomen. Deze houtwallen nemen de richting van de sporthal en de school over. Hierdoor ontstaat een lijnenspel langs de velden met elk een eigen functie.

 

De veldjes die ontstaan door de positie van de houtwallen beantwoorden aan de wens van de school om het park geschikt te maken voor verschillende sportvormen en bieden ruimte om in de loop van de tijd sportelementen toe te voegen.

 

Dwars door het park loopt een fietsroute. Deze route is een strakke rechte baan van asfalt. Het pad is eveneens geschikt als hardloopbaan. Op het asfalt tekenen zich met witte verf een start en een finish af voor de 150 meter sprint.

 

“Olifantenpaadjes”, die als een set mikadostokjes op het gebied lijken te zijn gevallen, verbinden de verschillende functies met elkaar. Smalle paden verbinden de parkeerplaats met de schoolentree ‘s en de fietsenstalling met het fietspad en leiden naar bankjes in het park.

 

Vanuit de gemeente Meppel werd de eis gesteld regenwater op een natuurlijke manier in te laten zijgen in de bodem. Een waterelement in het park zorgt voor geleidelijke afwatering door als buffer te fungeren voor tijdelijk opgevangen van overtollig regenwater.

 

In opdracht van: atelier PRO architecten, Woonconcept onroerend Goed bv

Projectstatus: In uitvoering

Periode: 2011-2013