Authenticiteit van de planlocatie respecteren en zichtbaar maken.

Ons Doel is om vanuit stedenbouw, landschap en cultuurhistorie op zoek te gaan naar de kern  van een plangebied en deze mede de basis laten zijn van het ontwerp. Het maken van plekken waar iemand zich kan identificeren met het landschap en de historie daarvan. Een omgeving die niet overal in Nederland kan liggen maar een plek die de gebruiker bindt met zijn omgeving en het ontstaan daarvan. Een plan dat onlosmakelijk verbonden is met de locatie.

In het plan “Dynamisch wonen in veranderlijk landschap” komt de visie van het bureau goed tot uiting. Dit plan was onderdeel van de Archiprix tentoonstelling van 2010.

Integraal ontwerpen tussen stedenbouw, landschap en architectuur

Om een plan goed te laten aarden op de plek is het van belang dat er op alle schaalniveau’s wordt samen gewerkt. Het landschap, de stedenbouw en de architectuur vertellen op de verschillende schalen allemaal hetzelfde verhaal. Hiermee ontstaan plannen die tijdloos zijn en krachtig.

Co-creatie: dmv dialoog, enthousiasme, daadkracht en focus komen tot een gedragen plan

Of het nou gaat om stedenbouw, landschap of architectuur, een plan maak je voor mensen; de toekomstige gebruikers. Het is dan ook belangrijk om tijdens het planproces een goede, interactieve samenwerking te creëren. Een samenwerking tussen gemeente, architect, beheer, gebruikers, bewoners, etc. Als ontwerpers zijn wij in staat ieders – vaak uiteenlopende – wensen ruimtelijk in een integraal plan te vertalen.  Samen kunnen er betere resultaten behaald worden dan ontwerpend vanuit een ivoren toren.

Rekening houden met de aarde

In onze plannen gaan we opzoek naar de mogelijkheden met een positieve invloed op het klimaat. Beplanting draagt bij aan biodiversiteit in plant, vogel, zoogdier en insect. De ondergrond gaat zoveel mogelijk uit van natuurlijke infiltratie. Materialen zijn duurzaam en als het even kan hergebruik.