De schapen grazen voor de ramen.

De gerende en geknikte lijnen, de enken en brinken waaruit het landschap van de gemeente Bronckhorst is opgebouwd zijn het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Zowel het bouwvolume als het terrein eromheen zijn hierop geïnspireerd.
De locatie van het nieuw gemeentehuis, ontworpen door atelier PRO, bevindt zich aan de rand van Hengelo Gelderland, één van 43 dorpen en buurtschappen waaruit de Gemeente Bronckhorst bestaat. In het weidelandschap staan twee geknikte volumes die verbonden door een licht atrium het gemeentehuis vormen.

Het basisidee van het ontwerp van het terrein rondom het gemeente huis gaat uit van het bestaande landschap, weiland. Op deze manier is de aansluiting op de omgeving naadloos. Het landschappelijke karakter wordt doorgezet tot aan de gevels van het gebouw: de schapen grazen voor de ramen.

Het gemeentehuis ligt hoger dan de omgeving. Het voor terrein wordt ontsloten via een licht hellend vlak dat in het verlengde doorgaat in het lichte atrium dat het hart van het gebouw vormt. Hierlangs parkeren de bezoekers. Aan de westkant van het gebouw is een verdiept parkeerterrein gelegen, waar de medewerkers tussen de bomen parkeren. De verdiepte ligging van het parkeerterrein zorgt ervoor dat er te allen tijde zicht blijft op de weide.

Het bestaande hoogteverschil tussen het zuidelijke en noordelijke gedeelte van de locatie wordt licht geaccentueerd, waardoor het gebouw op een heuvel komt te liggen. Deze heuvel wordt gebruikt om het regenwater van het dak af te voeren naar de lager gelegen wadi’s.

Het gebouw in het weiland wordt naar de omgeving toe verzacht door verschillende soorten bomen. De boomkeuze hebben we laten afhangen van de eisen die nodig zijn voor een goed foerageergebied van de steenuil die in de omgeving voorkomt.

In opdracht van: atelier PRO, gemeente Bronckhorst

Ontworpen door: Eline Keus

Projectstatus: gerealiseerd

Periode: 2009-2010

Publicatie: Architectuur in Nederland Jaarboek 2010-2011