Een altijd weer veranderend landschap, een rijke natuur, een unieke omgeving om te wonen; het product van een “zandmotor”.

De opgave die ik mijzelf heb gesteld is het maken van een leefomgeving, een woonwijk in een herkenbaar landschap, de duinen.

Ik heb hierbij geen statisch plan plan willen maken. Ik heb ontworpen op de symbiose van een steeds veranderend landschap, natuur en tijdelijke vormen van wonen. Met als oogmerk het bewust inzetten van het landschap als onderlegger voor een bijzonder woon product.

 

Het plangebied
Ik woon nu alweer een tijd in Den haag. Voor mij zijn de duinen een fascinerend landschap. Ze beschermen me tegen het water, ze bieden de mogelijkheid om te recreeren en geven ruimte aan de natuur.
Het meest fascinerende is dat dit landschap altijd in beweging is. Duintoppen kunnen per jaar meters in hoogte verschillen, ze verplaatsen zich, ze groeien en krimpen. Ze leven als het ware.
Met die levende factor ben ik gaan ontwerpen. Ik heb gezocht naar een manier van wonen die de dynamiek van het landschap kan opvangen.

De mogelijke ontwikkeling van wonen in de duinen, in een levend landschap heb ik gevonden langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen Haven.

 

De Zandmotor
Langs dit deel van de kust worden, in het kader van de zwakkeschakels voor de kust, plannen gemaakt voor de Zandmotor. Een systeem waarbij er nieuw zand in de voorkust wordt aangebracht waardoor het bestaande duinlandschap op een natuurlijke manier kan aangroeien. Deze groei heb ik opgepakt en onderzocht wat het opleverd. Wat betekend dit voor het landschap en hoe kan ik er in wonen.

Uiteindelijk heeft dit een plan opgeleverd dat onlosmakelijk is verbonden met de duinen. Een woonmilieu waarbij het wonen net zo dynamisch is geworden als de groei van het duinlandschap.

 

Het plan
Het resultaat is een palenmachine die zand vangt, landschap creëert en woningen faciliteerde.
De palenmachine bestaat uit een veld van palen. De palen zijn zo vormgegeven dat ze met elkaar zand kunnen vangen. De palen staan op het meest dynamische deel van de duinen. Zodra het strand hoog genoeg is en er delen permanent droogvallen, worden de palen op dit drooggevallen strand geplaatst. Het zand blijft tussen de palen liggen en vormt een duin. Op de palen worden woningen geplaatst. Het duin groeit en stijgt boven de palen uit. De palen en de woningen die onder dreigen te stuiven, worden uit het systeem gehaald en worden vooraan in de palenmachine teruggeplaatst. Dit betekent dat woningen elke vijf jaar worden verplaatst.

Door de dynamiek van de duinen is het onmogelijk om op de geijkte manier het gebied te plannen.  Hier wonen de ware pioniers. Mensen die hun eigen woonplek creëren, en bereid zijn om elke keer weer van plek te veranderen, reagerend op de groei van de duinen. Elke keer zullen ze hun woning innoveren met de opgedane kennis over het wonen in dit landschap

In dit nieuwe woonproduct ben je onlosmakelijk verbonden met de omgeving; wonen, landschap en  recreëren vloeien in elkaar over.

 

Ontworpen door: Eline Keus