Stedenbouwkundige haalbaarheidsstudie

Voor een erf aan de Joppelaan in Schiedam heeft OASE een stedenbouwkundig en landschappelijk onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de inpassing van een wooncollectief.

Het programma bestaat uit 5 geschakelde grondgebonden woningen en 1 vrijstaande woning.

De basis voor deze ontwikkeling was de landschappelijk inpassing in de omgeving. Daarvoor hebben we gekeken naar de karakteristieken van de  erven rondom de locatie. Daarnaast gaat het bij het vormgeven van een collectieve woonvorm ook om de saamhorigheid en de verbinding in de buitenruimte.

Het ensemble bestaat uit een hoofdwoning aan de straatzijde en een schuurvolume met daarin 5 woningen op het achtererf. Alle woningen worden ontsloten vanaf het erf. Een plek waar geparkeerd wordt, waar je elkaar ontmoet en waar de overgang is van gedeeld naar privé. De private tuinen sluiten aan op het omliggende landschap en hebben vrij zicht.

Opdrachtgever: Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder

Mei 2022