Dobbelmanweg, Nijmegen

De Drie Zussen

De opgave van de woningbouwontwikkeling ligt in de oude kloostertuin van het voormalig kloostercomplex aan de Dobbelmannweg in Nijmegen. Bij de stedenbouwkundige inpassing van de nieuwbouw binnen het ensemble van het kloostercomplex wordt gestreefd naar samenhang met de bestaande gebouwen, erfafscheidingen en groenstructuren. De nieuwe ontwikkeling moet een integraal onderdeel worden van het bestaande complex, met ruimtelijke uitgangspunten die de maat en schaal van het ensemble benadrukken. Het doel is een collectieve ontwikkeling in een semi-openbare tuin te realiseren. Het plan omvat een ensemble van drie volumes genaamd De Drie Zussen, passend binnen de ruimtelijke uitgangspunten en gericht op een centraal hart als hoofdentree.

Het programma omvat 18 eengezinswoningen van maximaal 135 m2 per woning, met in totaal 27 parkeerplaatsen waarvan 15 op eigen terrein en 12 in de openbare ruimte. De kloostermuur wordt hersteld en versterkt, en collectieve functies zoals parkeren en gemeenschappelijke ruimtes worden geïntegreerd.

De Locatie Het plangebied bevindt zich aan het einde van de Goffertvallei in wijk Hazenkamp,te nijmegen. Het klooster ligt +20 meter hoogte ten opzichte van NAP.  Het grondwater ligt op 8.50 + NAP. De ondergrond bestaat uit pleistoceen materiaal, voornamelijk grof zand met een podsol ondergrond. Het gebied heeft de potentie om een ecologische stepping stone te worden tussen verschillende bossoorten, met het potentieel voor een Eiken Haagbeukbos. Het ligt op 2,5 km van het centrum van Nijmegen, tussen groengebieden van de Goffert en het Radbout kwartier.

Het voormalige kloostercomplex, gelegen in de Hazenkampwijk uit de jaren 30, vormt een herkenbaar groen centrum in de omgeving, met de ‘Groenestraatkerk’ als kenmerkend punt. De wijk wordt gekenmerkt door drie lange lijnen – de Groenestraat, de Hazenkamplaan en de Dobbelmannweg – die verschillende functies en sferen bieden.

Landschappelijke inpassing Het plangebied wordt gezien als een ecologische stepping stone tussen groengebieden, met een focus op het behoud en de integratie van inheemse flora en fauna. De tuin wordt overdag opgenomen in mogelijke ‘ommetjes’ en kan ’s avonds worden afgesloten met een kloostertuinhek. De kloostermuur wordt behouden en versterkt, en het centrale hart van de ontwikkeling fungeert als ontmoetingsplek voor bewoners.

In termen van landschap wordt gestreefd naar een harmonieuze integratie van bebouwing en natuur, met een overwegend groen karakter en aandacht voor biodiversiteit. Het plangebied wordt voorzien van bosondergroei, natuurlijke haag en inheemse bomen en heesters, en een groot percentage van het gebied blijft groen.

 • Projectnaam

  Dobbelmanweg , Eindhoven
 • Type project

  stedenbouw en landschap
 • Programma

  18 eengezinswoningen van 135 m2 per woning
 • Locatie

  Nijmegen
 • Jaar

  2019
 • Status

  Prijsvraag
 • Ontwerpteam

  Stephen Tas en Eline Keus van OASE stedenbouw en landschap, Onne Walsmit van SOW architectuur, Lisette Plouvier van studio LP
 • Samenwerking

  Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder