Eind 2018 is het pontplein Buitenhuizen door Amsterdam in eigendom overgedragen aan Zaanstad. OASE maakt het Ruimtelijk Programma van Eisen en een bijbehorend schetsontwerp.