Een paar jaar geleden is het Heeswijkplein opnieuw ingericht. Toch voelt het plein nog niet helemaal goed. Vooral in de randen voelt men zich niet veilig en zijn er nog meer wensen voor het plein. Daarom organiseert Platform STAD een ontwerpatelier over de veiligheid en leefbaarheid rondom het Heeswijkplein. Een atelier met bewoners en een ontwerpteam van professionals. Samen bedenken we ideeën zodat deze plek overdag en in de avond als veilig en prettig wordt ervaren. Waarom durven mensen in de avond de straat niet op? Kan een andere inrichting, alternatieve verblijfsruimtes of verlichting hier iets aan veranderen?

Vanuit de ideeën die tijdens deze eerste bijeenkomst naar voren komen wordt een experimentele proefopstelling gemaakt. Een test waarmee we een aantal ideeën uitproberen op het plein. De uitkomsten presenteren we daarna in een STADgesprek.

OASE Stedenbouw en Landschap is gevraagd om vanuit hun expertise in de buitenruimte en de ervaring met participatie mee te denken en de ideeën van de bewoners om te zetten in een ontwerp. Dit doen we samen met Remy Kroeze van Dear Hunter, Tobias Woldendorp van WoldendorpWildervank en Denis Oudendijk van Refunc. Opdrachtgever is Platform STAD.