Blog; De TEVREDENstad

okt, 2021

De opgave is een vrije denkoefening naar vrijmoedige en optimistische ideeën
voor onze woonomgeving.

Alles stroomt, niets is blijvend…

Als er één ding zeker is, dan is het wel dat niets zeker is. In Geleen kunnen ze daarover meepraten. In de afgelopen 100 jaar veranderde hier de blik op de toekomst een aantal keer radicaal: van landbouwsamenleving naar mijnbouw, van katholieke standenmaatschappij naar een arbeidersstreek met hoge werkeloosheid. Een industrieel landschap dat groeide en alles onder een roetlaag achter liet.
Nu hebben we te maken met een netwerk metropool, Limburg Parkstad, waarin de ruimte voor stedelijke uitbreidingen beperkt zijn. Transformatie is de opgave!

Wat gebeurt er om ons heen
We zijn (opnieuw) getuige van grootschalige snelle veranderingen, waarbij de maakbaarheid van de toekomst nog beperkter lijkt dan voorheen. Klimaatverandering, economische onzekerheid, polarisatie in het sociale domein en we zijn ons steeds meer bewust dat we maar één aarde hebben. Het leven van nu betekent omgaan met een onzekere toekomst. We moeten opzoek naar een ontwikkeling gericht op balans en veerkracht om flexibel mee te bewegen met onvermijdelijke veranderingen.

De toekomst als ontwikkeling
Ontwerpen voor de toekomst betekent voor ons een buiging maken naar de natuur, de plek, het landschap dat ons draagt en omvat. Waar we voorheen overal de grond omwroetten, de wereld naar onze hand zetten, daar lijkt de wereld nu haar stempel op ons leven te gaan zetten door te reageren met biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, bodemerosie en een lege mijnschacht. We zullen als mens zuiniger om moeten gaan met wat de aarde ons te bieden heeft, zodat er een evenwichtige menselijke leefomgeving ontstaat met een footprint die past in het ecosysteem Aarde. Gesloten kringlopen met een energiebalans zijn de randvoorwaarden en basis voor onze leefomgeving .

Deze opgave zet de woonomgeving van de traditionele stad op zijn kop! We gaan uit van een nieuwe woonomgeving met een zekere onafhankelijkheid van de wereldeconomie. Een woonomgeving die voedselzekerheid biedt, water, energie en een dak boven het hoofd. En ruimte biedt aan vertraging en contemplatie. Niet voor alleen voor je eigen maar vooral voor samen. Dit als basis voor deelname in een turbulente wereld.

Circulaire woonomgevingen hebben niet alleen een gesloten kringloop van materialen en energie, maar bestaan ook uit een kring van mensen die samen werkt en op elkaar kan bouwen. Daarom zien we coöperatieve woonwijken die werken vanuit een saamhorigheidsgevoel. Door deze samenwerking ontstaat een woonomgeving waar je zelf invloed op kunt uitoefenen en een groep mensen waar je op kan vertrouwen. Op stadsniveau bestaat de stedelijke omgeving uit diverse coöperaties die ieder zorgdragen voor hun eigen woonomgeving en samen de stad vormen. Zo bouwen we circulaire plekken waar men genoeg heeft om prettig te leven. Een plek waar men tevreden is, een Tevreden-stad. Vanuit het gevoel van tevreden, genoeg en samen kunnen mensen makkelijker de globale turbulenties doorstaan.

(in samenwerking met Liane Lankreijer en Walter Dresscher)

Jiddo van Zessen loopt stage bij OASE

Jiddo van Zessen loopt stage bij OASE

Van september tot februari loopt Jiddo bij ons stage. Jiddo studeert Ruimtelijke ontwikkeling (richting ontwerp) aan de Hogeschool Rotterdam en loopt sinds september stage bij OASE. Naast stedenbouw wil hij ook graag meer leren over de landschappelijke kant van de...

Ontdek de vernieuwde OASE website

Ontdek de vernieuwde OASE website

We hebben onze website een verfrissende nieuwe jas gegeven. Wat oude projecten opgeruimd, plek gemaakt voor de de nieuwe projecten en alles wat strakker in het gelid gezet. Wij zijn er blij mee. De komende tijd zullen we meer en meer projecten weer zichtbaar maken en...

Anthura, Bleiswijk

Anthura, Bleiswijk

Het tweede voorjaar voor de buitenruimte van Anthura BV in Bleiswijk. Ter voorbereiding van een echte fotoshoot zijn we afgelopen weekend al even wezen kijken naar het plan. Leuk om te zien hoe alles weer tot bloei is gekomen. Meer lezen over het project Anthura?...

Vervolgstudie De Kraanvogel

Vervolgstudie De Kraanvogel

OASE is door de gemeente Wijchen gevraagd een stedenbouwkundige studie te doen naar een mogelijk gewenst programma voor een kavel aan de Kraanvogelstraat in Wijchen. Dit als vervolg op onze eerdere studie naar de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de gehele...

Rode Buurt Klimaatadaptief

Rode Buurt Klimaatadaptief

OASE gaat voor de gemeente Zaanstad een studie doen naar de klimaatadaptiviteit van de Rode Buurt in Zaandijk.