Met een man die vogels kijken als hobby heeft ontkom ik niet aan het thema. Zo kreeg ik het boek Stadsvogels in hun domein, geschreven door Jip Louwe Kooijmans, in mijn handen.

 

 

Wat ik leer uit dit boek is dat een stad die goed is voor vogels ook goed is voor mensen. Ik ben veel bezig met het thema “een gezonde leefbare stad”. Het gaat dan om ontmoeten, groen, voedsel, veiligheid, water, auto’s, …

 

Maar ik had de stad nog niet vanuit vogelvlucht bekeken.

 

Het eerder genoemde boek leerde mij dat de stad niet als één vogelbiotoop gezien moet worden maar dat er per wijktype een andere biotoop is te zien. De ene vogel voelt zich thuis in de oude stad, de andere juist op een bedrijfsterrein. Zelf woon ik tegen de historische kern aan van Den Haag. Omdat we dicht bij zee wonen en onze woningen platte daken hebben zien en horen we hier veel meeuwen. Deze broeden op de daken. Maar ook is dit deel van de stad aantrekkelijk voor de gierzwaluw (al heb ik die nog niet bewust gezien, toch eens bij manlief informeren).

Meer naar de rand van de stad, op de bedrijfsterreinen komt bijvoorbeeld de scholekster veel voor. Braakliggende percelen, oude landschappelijke elementen aan de randen met bijvoorbeeld rietkragen bieden foerageergebied. Op de uitgestrekte dakvlakken vinden we dakbroedende vogels zoals de scholekster en de visdief.

In het boek wordt onderscheid gemaakt tussen 9 soorten wijktype.

Met deze wetenschap kunnen we ook actief ontwerpen. Atelier PRO, één van mijn voormalige werkgevers past in veel van hun gebouwen een gierzwaluwkast toe. Dit is een middel om binnen de strakke moderne architectuur waar vaak geen gaten en kieren meer te vinden zijn, laat staan dakpannen, toch plek te creëren voor vogels.

Zelf heb ik een plan gemaakt voor de buitenruimte van het gemeentehuis Bronckhorst waarin nieuw aan te planten knotwilgen in de toekomst ruimte gaan bieden voor de in de buurt aanwezige steenuil. (https://oase-stedenbouwlandschap.nl/portfolio/#gemeentehuis-bronckhorst )

 

 

 

 

De komende tijd ga ik me verdiepen in de mogelijkheden. Welke stedenbouwkundige en landschappelijke tools hebben we om vogels meer plek te geven in de bestaande en nieuwe stad. Welke heesters, bomen, grassen zijn functioneel voor vogels? Hoe voorzien we in voedsel voor vogels, waar kunnen ze nestelen? Wat zijn de kenmerken van de verschillende type wijken en hoe kunnen we deze versterken.

 

Misschien hebben jullie al tips voor me??