Sporten tijdens de pauze

In Meppel wordt binnenkort Onderwijspark Ezinge gebouwd. Het scholencomplex – een bronskleurig, uitgestrekt gebouw waarin vijf scholen zich hebben verenigd – sluit aan op de woonwijk Ezinge en is ingepast tussen het spoor en een aantal sportvelden. De school is afgescheiden van de woonwijk door de nieuw aan te leggen Dahliastraat met daaraan een nieuwe rij woningen. Aan de andere kant grenst de school aan een groot park dat naadloos aansluit op het Reestdal.

 

Het park reageert op het aansluitende landschap van het Reestdal, waar houtwallen de weilanden van elkaar scheiden. Dit houtwallenthema is ook gebruikt bij de bestaande voetbalvelden en komt terug in het park in de vorm van smalle stroken met bomen. Deze houtwallen nemen de richting van de sporthal en de school over. Hierdoor ontstaat een lijnenspel langs de velden met elk een eigen functie.

 

De veldjes die ontstaan door de positie van de houtwallen beantwoorden aan de wens van de school om het park geschikt te maken voor verschillende sportvormen en bieden ruimte om in de loop van de tijd sportelementen toe te voegen.

 

Dwars door het park loopt een fietsroute. Deze route is een strakke rechte baan van asfalt. Het pad is eveneens geschikt als hardloopbaan. Op het asfalt tekenen zich met witte verf een start en een finish af voor de 150 meter sprint.

 

“Olifantenpaadjes”, die als een set mikadostokjes op het gebied lijken te zijn gevallen, verbinden de verschillende functies met elkaar. Smalle paden verbinden de parkeerplaats met de schoolentree ‘s en de fietsenstalling met het fietspad en leiden naar bankjes in het park.

 

Vanuit de gemeente Meppel werd de eis gesteld regenwater op een natuurlijke manier in te laten zijgen in de bodem. Een waterelement in het park zorgt voor geleidelijke afwatering door als buffer te fungeren voor tijdelijk opgevangen van overtollig regenwater.

 

In opdracht van: atelier PRO architecten, Woonconcept onroerend Goed bv

Projectstatus: In uitvoering

Periode: 2011-2013