Selecteer een pagina

Haastrecht

Haastrecht is een stad en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland en maakt deel uit van de gemeente Krimpenerwaard.

In het hart van de historische kern is in 1969 de haven gedempt. Een deel van de bebouwing aan de Grote en de Kleine Haven is gesloopt. De ontstane ruimte werd eigentijds ingericht als een plein, met onvoldoende aangepaste nieuwbouw, dat nu vooral dienst doet als parkeerplaats.

De vraag

Vanuit de gemeente Krimpenerwaard is OASE stedenbouw landschap de vraag gesteld om een advies/schets te maken waarin het plein weer als een eenheid wordt vormgegeven. Een gezellig plein waar naast het noodzakelijke parkeren ook ruimte is voor de wekelijkse markt en plek om elkaar te ontmoeten en even te zitten.

Het huidige plein is een verzameling van materialen. Parkeren, rijwegen, randjes, etc. alles heeft een eigen structuur. Daarnaast zijn er her en der over het plein verschillende functionele objecten geplaatst die het beeld rommelig en onoverzichtelijk maken.

Het ontwerp

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om voor het gehele plein een eenduidig, bij de historische setting passende bestrating te kiezen. Het centrale plein waar in eerste instantie geparkeerd wordt is zo ingericht dat zonder de auto’s als verblijfsruimte dient. Het centrale deel wordt ingekaderd door een brede hardsteenband die de plek van oude haven benadrukt. Het kader vormt tevens de afbakening van het parkeren. Binnen het kader is een betrekkelijke rust, dat tot uitdrukking komt in de eenvoud van het straatvlak. Rondom het kader vindt de doorgaande beweging van aan de ene kant auto’s en fietsers en aan de andere kan voetgangers plaats.

Op het plein worden drie structurerende elementen aangebracht. Met een knipoog naar de oude haven zijn het drie bootvormige zitelementen rondom een opgetild plantvak. De elementen zijn zo geplaatst dat ze een vanzelfsprekende scheiding gaan vormen tussen de loopstrook voor de winkels en de rest van het plein, zonder dat de beoogde flexibiliteit in gebruik te zeer wordt beperkt.

De bomen op het plein staan verspreid en binden zo de ruimte tot een geheel en vormen een groen dak. Door de plaatsing blijft er genoeg ruimte voor de markt of andere activiteiten