Selecteer een pagina

Deze ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op een principeverzoek tot wijziging van het bestemmingsplan Villadorpen 2010. De indiener van het verzoek heeft een kavel met daarop een villa in Wassenaar, gelegen in het plangedeelte Rijksdorp. Op deze kavel van in totaal ca 2,5 ha ligt aan de oostzijde een bestaande woning. Op het deel van de kavel dat grenst aan de Van Bronckhorstlaan zijn in het bestemmingsplan twee bouwkavels geprojecteerd.

OASE stedenbouw landschap heeft onderzocht of een meer optimale indeling van het kavel mogelijk is; een indeling die zowel meer recht doet aan het door de gemeente beoogde ruimtelijke karakteristiek van de villawijk, als aan de op het kavel aanwezige natuurwaarden. Deze indeling maakt zelfs de bouw van drie nieuwe woningen mogelijk.

 

In opdracht van: AAArchitects

Periode: 2014