Regentesseplein PLUS

Dit model blijft heel dicht bij de bestaan de situatie, maar krijgt meer groen.

Losse bomen op het plein bieden verkoeling.
Leilindes zijn deels verdwenen, overige verplant, de gevels zijn zichtbaar.
Rozen laten staan, extra beplanting aan de randen van het middenplein en op de koppen Regentesselaan
Tuin voor Regenvalk met gezellig prieel en speelmogelijkheid.
Stoepen zijn toegankelijk, plateau’s bij de kruisende straten zodat voetgangers naar het middenplein kunnen doorlopen op gelijke hoogte. Dit betekent een 30 km zone.
In plaats van de bestaande parkeerplaatsen meer ruimte voor fietsparkeren en terras.
Meer banken langs het nieuwe groen op het middenplein en in de tuin bij de Regenvalk.

Regentesseplein statig

Het middenplein is extra groot gemaakt en benadrukt een plein van gevel tot gevel.

Bomen als groene kraag op het middenplein.
Leilindes zijn verdwenen (verplant), de gevels zijn zichtbaar.
De rozen zijn naar de randen van het middenplein geplaatst en aangevuld met statige planten.
Er is een ontmoetingsplein rondom de naald, met banken rondom.
De ruimte voor stoepen, fietsparkeren/autoparkeren en rijbaan zijn goed toegankelijk, maar zo smal als mogelijk zodat het ontmoetingsplein zo groot als mogelijk wordt. Het midden is toegankelijk via plateau’s bij de kruisende straten. Dit betekent een 30 km zone.
In plaats van de bestaande parkeerplaatsen meer ruimte voor fietsparkeren en terras. Onder de bomen op het midden is ruimte voor zomers terras.
In de groene ruimte in de nabijheid van de Regenvalk is ruimte voor spelen.

Zo ontstaat er een knus ontmoetingsplein met looproutes en ruimte voor groen.

Regentesseplein Vier Pleinen

In dit model wordt de verkeersrotonde dicht om de naald heen gelegd en ontstaat er meer ruimte voor verblijf langs de gevels.

Losse bomen op het plein bieden verkoeling. Leilindes zijn verdwenen, de gevels zijn zichtbaar. De rozen worden verplaatst.
Stoepen zijn toegankelijk voor wandelaars. De doorgaande routes voor auto, fiets en wandelaars gaan diagonaal over het plein.
Elk partje kan groen worden ingericht of biedt ruimte aan terras, speelvoorzieningen en bankjes.

Regentesseplein stedelijke oase

Dit model zet de bestaande situatie geheel op zijn kop: een plein van gevel tot gevel en autovrij.

De bomenlaan uit de Regentesselaan raken verstrooid over het plein, ze bieden verkoeling.
Leilindes verdwenen, de gevels zijn goed zichtbaar.
De rozen zijn verwijderd, centraal komt een groot grasveld met Haagse bloembollen mix.
Op verschillende punten is ruimte voor zitjes, banken, terrassen, speelplek en kiosk,
als ware het strooigoed.
Er kan overal gewandeld en gefietst worden.

De boodschap van dit model is ‘stel dat de auto er nu eens niet is’, wat dan?