OASE stedenbouw landschap heeft, samen met Atelier Pro , HE AdviseursKamphuis & Schaufeli en Pieters Bouwtechniek, de Europese Aanbesteding voor ontwerp en uitwerking van de nieuwbouw voor de Internationale School in Delft gewonnen.


International School Delft Secondary

De locatie voor het nieuwe gebouw van International School Delft Secondary  (ISD Secondary) ligt aan de rand van de TU campus, vlakbij de huidige ISD Primary. Samen bieden ISD Primary en Secondary een doorlopende leerlijn van het International Baccalaureate programma aan kinderen van internationaal mobiele gezinnen in Delft en omstreken.

Aansluitend bij de campusachtige omgeving van de Technische Universiteit Delft heeft het gebouw een herkenbare eigen identiteit en voldoet het aan de hoge eisen met betrekking tot duurzaamheid en flexibiliteit. Het is een broedplaats voor toekomstgericht leren, een leeromgeving die de juiste balans tussen instructie, samenwerken en zelfstandig werken optimaal ondersteunt en bevordert.


Compact volume

In de zoektocht naar een optimale gebouwvorm voor de ISD Secondary is al vrij snel de overtuiging ontstaan dat het gebouw zoveel mogelijk afstand neemt tot de toekomstige bebouwing aan de Michiel de Ruyterweg. De driehoekige vorm van de kavel wordt benadrukt door een compact, schegvormig volume.

De diverse leeromgevingen worden georganiseerd rond een open, drie verdiepingen hoge ruimte. Deze centrale ruimte bestaat uit twee delen, de “Central Square” en de “Makerspace” die in open verbinding staan. Een tribunetrap verbindt alle verdiepingen met elkaar.  Zo ontstaat een ruim centraal hart dat het gebouw een heldere structuur en zonering geeft en tegelijkertijd aansluit op de uitstraling en de behoefte van de International School Delft Secondary.

Wij zijn heel blij met deze mooie opgave!