Sinds twee jaar geef ik twee keer per jaar een opdracht aan leerlingen van het Technasium Belgischpark in Den Haag. Dit filmpje wilde ik graag delen. Op basis van mijn afstudeerproject waar een veld met palen waarop gewoond kan worden bijdraagt aan het ontwikkelen van veilige duingebieden hebben de leerlingen onderzoek gedaan de randvoorwaarden voor de palen. Een filmje over de werking hoorde daar bij. Deze vond ik geweldig!