Norwich Research Park & Norwich Medical Park

Nog in dienst van Atelier PRO heeft Eline Keus het landschappelijk en stedenboukundigplan gemaakt voor het Norwich Research Park (NRP) en het Norwich Medical Park (NMP).  Het NRP is een ontwikkeling waar bedrijven en instituten op het gebied van gezondheid, voedsel en milieu worden geconcentreerd. Het NMP is een nieuwe ontwikkeling naast het bestaande Norwich University Hospital, waar het ziekenhuis kan uitbreiden en medische instellingen zich kunnen vestigen. Beide plangebieden zijn als een landschappelijke eenheid ontworpen.

 

Het typisch zacht glooiende Engelse landschap is de basis voor het stedenbouwkundige plan. De groene ‘kamers’; velden begrensd door struwelen, houtwallen en bomen zijn het ruggengraad voor de plaatsing van de bouweenheden. De landschappelijke structuur blijft intact en de lange zichtlijnen van het landschap blijven open. Doordat de locatie op een helling ligt, die afloopt naar een rivier, ontstaan er interessante en aantrekkelijke vergezichten.

 

De masterplannen voor Research Park en Medical Park bieden een ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn. Er zijn kaders bepaald die de stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke

en verkeerskundige kwaliteit waarborgen, maar ook veel vrijheid laten. Bij elk initiatief kunnen er zo, met de eisen van dat moment, delen bij worden gebouwd. Geleidelijk zal er een divers beeld in architectuur ontstaan, dat echter altijd ondergeschikt is aan het glooiende landschap van Norwich.

In opdracht van: atelier PRO, Gable Development

Ontworpen door: Christina Kaiser, Eline Keus

Periode: 2007-2010