Stel je voor…  april 2017: op allerlei plaatsen in Den Haag ontstaan gezellige groene plekken waar buren elkaar ontmoeten, af en toe samen eten, waar kinderen spelen. Plekken die kleur geven aan de straat en de wijk, die betekenis hebben. Plekken die ontstaan zijn door ‘the talk of the town 2016’: DeBatMobiel.

Door middel van een DaBatMobiel gaan wij het debat over de openbare ruimte, onze straten op gang brengen. In de huidige stad is een groot tekort aan ruimte om te verpozen in het groen. Onze woonstraten zijn veelal een plek waar je van A naar B gaat, lopend, fietsend of met de auto. Alle ruimte die niet gebruikt wordt om te verplaatsen is ingenomen door parkeerplaatsen. Waar vind ik in mijn straat een plek om buiten te zijn, mijn buren te ontmoeten of gewoon even wat groen te zien?

Tegelijkertijd wordt steeds meer bekend hoe belangrijk groen is in de stad en in het straatbeeld. In het rapport ‘Groen loont’ is berekend hoeveel we door meer groen kunnen besparen op zorgkosten en hoe de stad hierdoor aan kwaliteit en economische aantrekkelijkheid wint.

Wanneer we naar de oude wijken in Den Haag kijken dan zien we weinig ruimte voor dit groen. Er zijn prachtige parken en natuurgebieden, maar die zijn voor de mensen die het groen het hardst nodig hebben al gauw te ver weg. Het gaat– naast deze groene kernen in en om de stad – ook om ‘microgroen’. Groen op het laagste schaalniveau. Daar wil de DeBatMobiel aan bijdragen.

Doel: Zou het niet heel wenselijk zijn om op zoek te gaan naar een balans tussen parkeren en plekken om te verpozen? Bewoners die zelf invulling geven aan hun straat, waar ruimte ontstaat voor een bankje, een miniparkje, een groente tuin, speelplaats? Wij denken van wel. Maar hoe komen we tot goede gedragen oplossingen?

Met de DeBatMobiel willen we opzoek naar de ruimte in de straat, in de stad. Hoe belangrijk vinden mensen het om een plek in de straat te hebben en wat hebben ze ervoor over?

DeBatMobiel wil mensen zelf laten beleven welke mogelijkheden er zijn. Bewustmaken door te laten zien en ervaren dat het mogelijk is om meer van een straat te maken dan alleen parkeren. Dat het een stuk woonkwaliteit brengt, naast natuurlijk duurzame voordelen zoals biodiversiteit, gezonde lucht en wateropvang.

We willen ze niet alleen bewust maken maar ook tot actie aanzetten, niet alleen het gesprek voeren, maar ook echt groene plekken laten ontstaan.

Zou het niet fantastisch zijn als de straat ook een plek is om te verpozen? Als de straat voelt als je gezamenlijke voortuin?

Wat willen we bereiken? Uiteindelijk willen we dat onze woonstraten veranderen van 100% parkeerstraat naar een straat waar het fijn verpozen is, waar meer sociale interactie is door sport, spel of gewoon een groene minioase.