Blog 2; De TEVREDENstad

Blog 2; De TEVREDENstad

Uitgangspunten voor een Tevredenstad

Wij zien de opgave voor de nieuwe woonwijk als een ontwerp vanuit een aantal basisbehoeftes van de mens. Hiervoor gaan we uit van de ondergenoemde punten:

  1. De menselijke basisbehoeften als vertrekpunt.

Mensen hebben wereldwijd – ongeacht geloof of achtergrond een aantal universele behoeften. Een gelukkig mens blijkt gezonder en andersom. Dit wordt bepaald door een aantal vaste factoren:

* Onderdak / een plek om te schuilen

* Warmte / koelte (aangenaam klimaat)

* Voldoende en divers voedsel

* Schoon drinkwater

* Een plek om thuis te komen, familie, een sociale omgeving waar je vanzelfsprekend bij hoort en tot op hoge leeftijd gewoon deel van uit maakt.

* Mensen zijn nieuwsgierige actieve wezens en zijn dus op zoek naar zinnige dingen om te doen. Dit hoeven geen hoogdravende activiteiten te zijn, een groene woonomgeving waar je wat onderhoud te doen hebt, wat zorg aan elkaar verleent en nieuwe ontdekkingen doet door samen te werken is al genoeg.

* Verder blijkt dat mensen langer gezond en gelukkig leven als ze geloven in iets dat groter is dan zijzelf.

* Tenslotte is groen en natuur in de omgeving een basis voor een gezonde leefomgeving.

  1. Het ontwerp is flexibel, zodat gedurende de tijd aangepast kan worden.

Hierbij denken we aan een flexibel ontwerp; een omgeving die gegenereerd wordt door het gebruik. De natuur is bij uitstek flexibel en past zich steeds aan op veranderende omstandigheden. In de natuur zijn er verschillende kringlopen en feedbackcirkels die als lagen van het systeem functioneren. In het landschap dat ontstaat nemen de mensen, dieren en planten ieder hun eigen plek in, waarbij ze elkaar ook weer beïnvloeden. De natuur ontwerpt daarbij simpel en als een ‘fractal’ – klein beginnen en als het werkt meer van hetzelfde laten groeien. Zo groeit uit een zaadje een boom, de eerste vorm steeds op grotere schaalniveaus zichtbaar.

  1. ontwerp circulair, zodat de woningen toekomstbestendig zijn.

In de natuur blijft niets ongebruikt. De afvalstroom voor de één is de grondstof voor de ander. De seizoenen komen en gaan. Toekomstbestendig betekent voor ons dat de regio, het landschap van stad en directe ommeland één geheel zijn. Dat eten, leven en sterven met elkaar verbonden zijn. Wonen is hier onderdeel van de eeuwige cirkel van het leven. Elk gebouw zou zo gebouwd kunnen worden dat de functie gedurende tijd kan veranderen. Op deze manier kan, in de loop van de jaren, een grotere diversiteit in de stad ontstaan.

  1. Zoeken naar optimalisatie van je directe omgeving, habitat van de mens.

Onze huidige steden zijn met name ontworpen om mensen zo snel mogelijk ergens anders naar toe te krijgen. De doorstroming van verkeer staat centraal, niet het verblijven in jouw eigen directe omgeving. In een zelfsturende wijk zullen de bewoners die in hun eigen omgeving verblijven niet worden verdrongen door mensen die slechts op doorreis zijn. Hiermee ontstaat ruimte om de plek persoonlijk te maken, geborgen en eigen, lokaal met eigen kwaliteit. Lokale kwaliteit is samenspel van klimaat, ondergrond, populatie (druk). Inspiratie op doen, kruisbestuiving, ontmoeting, sociaal gecondenseerd tot optimale compacte woonvormen die ruimte laten voor een weerbaar ecosysteem in het ommeland.

  1. Smart

Tevreden wonen is niet terug naar vroeger. De bewoners van Tevreden stad leven in een Smart omgeving. Technologie helpt bijvoorbeeld om de mobiliteit behoefte te verkleinen waardoor er meer tijd een aandacht is voor de directe omgeving. Thuiswerken is daar een mooi voorbeeld van. Techniek helpt om groepen mensen toegang te geven tot gedeelde spullen zoals bijvoorbeeld voertuigen. Als gezin hoef je dan niet allemaal die grote auto voor de vakantie aan te schaffen, maar deel je een wagenpark op maat. Een lokale kringloop van plastic waarmee huishoudelijke producten lokaal worden omgesmolten (3D-printer) en hergebruikt behoort (bijna) tot de mogelijkheden. De aanwezigheid van voormalige DSM om de hoek maakt Geleen tot een uitprobeer- en voorbeeldlocatie van moderne circulaire chemie die hiervoor nodig is.

  1. Omvorming van top-down regelgeving naar zelfsturende wooneenheden

Katalysator binnen onze strategie worden de coöperaties met zelf organiserend vermogen ‘Mijn straat is als een dorp’ of ‘mijn woonblok is als een dorp’. Coöperaties van bewoners die in principe voor de basisbehoeften zelfvoorzienend zijn. Door de toepassing van coöperaties zorgen we dat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en in samenwerking tot ontwikkeling komen. Hierin hebben ze een vrije keus hoe ze willen leven: juist door taken te verdelen en verschillen tussen mensen kan een bloeiende gemeenschap ontstaan.

(in samenwerking met Liane Lankreijer en Walter Dresscher)

Blog; De TEVREDENstad

Blog; De TEVREDENstad

De opgave is een vrije denkoefening naar vrijmoedige en optimistische ideeën
voor onze woonomgeving.

Alles stroomt, niets is blijvend…

Als er één ding zeker is, dan is het wel dat niets zeker is. In Geleen kunnen ze daarover meepraten. In de afgelopen 100 jaar veranderde hier de blik op de toekomst een aantal keer radicaal: van landbouwsamenleving naar mijnbouw, van katholieke standenmaatschappij naar een arbeidersstreek met hoge werkeloosheid. Een industrieel landschap dat groeide en alles onder een roetlaag achter liet.
Nu hebben we te maken met een netwerk metropool, Limburg Parkstad, waarin de ruimte voor stedelijke uitbreidingen beperkt zijn. Transformatie is de opgave!

Wat gebeurt er om ons heen
We zijn (opnieuw) getuige van grootschalige snelle veranderingen, waarbij de maakbaarheid van de toekomst nog beperkter lijkt dan voorheen. Klimaatverandering, economische onzekerheid, polarisatie in het sociale domein en we zijn ons steeds meer bewust dat we maar één aarde hebben. Het leven van nu betekent omgaan met een onzekere toekomst. We moeten opzoek naar een ontwikkeling gericht op balans en veerkracht om flexibel mee te bewegen met onvermijdelijke veranderingen.

De toekomst als ontwikkeling
Ontwerpen voor de toekomst betekent voor ons een buiging maken naar de natuur, de plek, het landschap dat ons draagt en omvat. Waar we voorheen overal de grond omwroetten, de wereld naar onze hand zetten, daar lijkt de wereld nu haar stempel op ons leven te gaan zetten door te reageren met biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, bodemerosie en een lege mijnschacht. We zullen als mens zuiniger om moeten gaan met wat de aarde ons te bieden heeft, zodat er een evenwichtige menselijke leefomgeving ontstaat met een footprint die past in het ecosysteem Aarde. Gesloten kringlopen met een energiebalans zijn de randvoorwaarden en basis voor onze leefomgeving .

Deze opgave zet de woonomgeving van de traditionele stad op zijn kop! We gaan uit van een nieuwe woonomgeving met een zekere onafhankelijkheid van de wereldeconomie. Een woonomgeving die voedselzekerheid biedt, water, energie en een dak boven het hoofd. En ruimte biedt aan vertraging en contemplatie. Niet voor alleen voor je eigen maar vooral voor samen. Dit als basis voor deelname in een turbulente wereld.

Circulaire woonomgevingen hebben niet alleen een gesloten kringloop van materialen en energie, maar bestaan ook uit een kring van mensen die samen werkt en op elkaar kan bouwen. Daarom zien we coöperatieve woonwijken die werken vanuit een saamhorigheidsgevoel. Door deze samenwerking ontstaat een woonomgeving waar je zelf invloed op kunt uitoefenen en een groep mensen waar je op kan vertrouwen. Op stadsniveau bestaat de stedelijke omgeving uit diverse coöperaties die ieder zorgdragen voor hun eigen woonomgeving en samen de stad vormen. Zo bouwen we circulaire plekken waar men genoeg heeft om prettig te leven. Een plek waar men tevreden is, een Tevreden-stad. Vanuit het gevoel van tevreden, genoeg en samen kunnen mensen makkelijker de globale turbulenties doorstaan.

(in samenwerking met Liane Lankreijer en Walter Dresscher)

Voormalig klooster ‘orde van Broeders Franciscanen’

Voormalig klooster ‘orde van Broeders Franciscanen’

Het leuke van werken voor maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder is de nieuwe kans die ze geven aan dit soort prachtige panden. In dit geval een voormalig klooster in Kerkrade. Samen met Steenvlinder heeft OASE stedenbouw landschap een studie gedaan naar de mogelijkheden van kluswoningen in het klooster. In het gebouw zijn nog prachtige details terug te vinden. Hoe mooi zou het zijn als je hier kan wonen.

https://www.steenvlinder.nl/

Buitenruimte ontwerp Birckhoeve in aanleg

Buitenruimte ontwerp Birckhoeve in aanleg

Het is zover, de buitenruimte van Birckhoeve gaat gerealiseerd worden. Als eerste de parkeerplaats waar we een mix van nieuwe en hergebruikte materialen gebruiken. Rondom komt straks een dikke haag die het parkeren en het erf van elkaar scheiden.

Uiteindelijke gaan op deze mooie kavel 7 huishoudens wonen rondom een boeren erf. OASE heeft voor deze locatie het stedenbouwkundig plan gemaakt en de inrichting van de buitenruimte. Het mooie aan deze ontwikkeling is dat het gaat om een bestaande boerderij, een naastgelegen kleinere woning, kluswoningen in de bestaande schuur en een nieuwe ‘schuur’ in houtbouw die ook casco opgeleverd wordt en waar bewoners zelf hun droomwoning kunnen maken.

Naast het wonen is de Birckhoeve ook een paddock paradise. Een plek waar paarden zoveel mogelijk in hun natuurlijke ritme kunnen leven.

Dit is een project van Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder voor zelfbouwers.

OASE DEELt

OASE DEELt

Al een hele tijd zijn wij als OASE bezig met het onderwerp parkeren. Of eigenlijk de auto’s die een groot deel van onze buitenruimte vullen. Openbare ruimte waar iedereen ‘recht’ op heeft maar waar alleen auto’s mogen staan. Veel van die auto’s staan ook nog eens 90% van de tijd stil.

Zijn al die auto’s in de stad nou nodig?

Wij denken van niet. Na ons DebatMobiel avontuur, waarin we de parkeerplekken in de straten van de Haagse wijk Segbroek ter discussie stelde door met mensen over andere mogelijkheden te praten. Gezeten op gezellige karren met veel groen hebben we veel gesprekken gevoerd. Daar ontmoete we ook Walter Dresscher die met DEEL een heel uniek product op de markt zet. Auto delen in een coöperatie. Een groep buurtbewoners die samen een coöperatie vormen en op die manier met bijvoorbeeld 30 huishoudens 6 elektrische auto’s delen. Er zijn daarmee 19 eigen auto’s uit het straatbeeld verdwenen. En wie weet hoeveel beslissingen om er zelf geen te kopen.

Het idee van DEEL spreidt zich uit over Nederland.

Als buurtambassadeur voor onze wijk zijn we opzoek naar nog meer DEELers. Om zo onze straten nog leger te krijgen en voor andere dingen te kunnen gebruiken. Ontmoeten, spelen, groen, tegen gaan van hittestress, wateropvang.

In onze plannen proberen we ook het parkeren te beperken. In plaats van vaak een norm van 2 parkeerplekken per woning kijken we naar de mogelijkheid van 1 parkeerplek per woning en één deelauto per 15 huishoudens als tweede auto. Samen met maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder zijn we dit in verschillende plannen aan het toepassen.

Wijweibank

Wijweibank

Op 26 juni komt de Weimarstraat weer in actie. Er wordt aandacht gevraagd voor een veiligere omgeving. Op deze dag is ook de feestelijke opening van de WijWeiBank! Een groene terrasbank voor en door de buurt 🥳 die voor het wijklab komt te staan. Ontworpen door OASE stedenbouw en landschap en gemaakt door de lokale helden van @upcycle.store.schroeder Weer een positieve toevoeging aan onze Weimarstraat.

Een plek waar de buurt samen kan zitten; voor de gezelligheid, om ideeën voor de wijk te bespreken en om de straat weer wat groener te maken.