Selecteer een pagina
Anthura in uitvoering

Anthura in uitvoering

Fase I van de buitenruimte bij Anthura is in uitvoering. Vers ingeplant: weelderige bloemenstrip, een stoere band rondom en hergebruikte bakstenen op de boomkratten voor de bomen van de parkeerplaats.

Binnenkomen bij Anthura

Binnenkomen bij Anthura

Van een stapsgewijs ontwikkeld kassenterrein naar een campusachtige groene ruimtelijkheid voor het innovatief kennis- en veredelingscentrum voor Orchideeën en Anthuriums Anthura. Gelegen aan beide zijde van de Anthuriumweg: heldere polderstructuur met openbare weg, waterstructuur en aan weerszijde een diverse rand van tuinen, woningen, kantoren en parkeren met daarachter een decor van kassen. De vernieuwing van het kantoorgebouw was de aanleiding om in de aaneengegroeide voorruimte van Anthura helderheid te creëren. De zone tussen de kassen wordt als eenheid hebben vormgegeven tot een efficiënt functionerende buitenruimte die bijdraagt aan de kwalitatieve uitstraling van het bedrijf.

De visie is dat de kantoren en woningen los komen te liggen voor een duidelijke kassenrand en dat de functionele ruimte zoals parkeren wordt zo compact als mogelijk worden vormgegeven waardoor er maximale ruimte ontstaat voor groene ruimte. In dit laaggelegen kleigebied ontstaat in het groen de ruimte om het surplus van regenwater te bufferen. Door boomkratten onder de verhoogd aangebrachte parkeerplaatsen ontstaat er een goede groeiconditie voor bomen in combinatie met geparkeerde (elektrische) auto’s. Deze grote bomen voorzien de verhardde ruimte van schaduw. Door het groen liggen paden die de diverse laboratoria en kweekruimtes met elkaar verbinden. Achter het parkeren en het kantoor is een zone met een patio, terras en een showtuin met orchideeën. In de Orchideeëntuin wordt glooiend uitgevoerd en voorzien van diverse grondsoorten die passen bij de groeiomstandigheden van diverse Orchideesoorten. Voor het kantoor en parkeren langs ligt een representatieve voortuin. Het geheel is orthogonaal georganiseerd passend in het polderpatroon alleen de bomen ontspringen het grid.

Schetsen Regentesseplein

Schetsen Regentesseplein

Regentesseplein PLUS

Dit model blijft heel dicht bij de bestaan de situatie, maar krijgt meer groen.

Losse bomen op het plein bieden verkoeling.
Leilindes zijn deels verdwenen, overige verplant, de gevels zijn zichtbaar.
Rozen laten staan, extra beplanting aan de randen van het middenplein en op de koppen Regentesselaan
Tuin voor Regenvalk met gezellig prieel en speelmogelijkheid.
Stoepen zijn toegankelijk, plateau’s bij de kruisende straten zodat voetgangers naar het middenplein kunnen doorlopen op gelijke hoogte. Dit betekent een 30 km zone.
In plaats van de bestaande parkeerplaatsen meer ruimte voor fietsparkeren en terras.
Meer banken langs het nieuwe groen op het middenplein en in de tuin bij de Regenvalk.

Regentesseplein statig

Het middenplein is extra groot gemaakt en benadrukt een plein van gevel tot gevel.

Bomen als groene kraag op het middenplein.
Leilindes zijn verdwenen (verplant), de gevels zijn zichtbaar.
De rozen zijn naar de randen van het middenplein geplaatst en aangevuld met statige planten.
Er is een ontmoetingsplein rondom de naald, met banken rondom.
De ruimte voor stoepen, fietsparkeren/autoparkeren en rijbaan zijn goed toegankelijk, maar zo smal als mogelijk zodat het ontmoetingsplein zo groot als mogelijk wordt. Het midden is toegankelijk via plateau’s bij de kruisende straten. Dit betekent een 30 km zone.
In plaats van de bestaande parkeerplaatsen meer ruimte voor fietsparkeren en terras. Onder de bomen op het midden is ruimte voor zomers terras.
In de groene ruimte in de nabijheid van de Regenvalk is ruimte voor spelen.

Zo ontstaat er een knus ontmoetingsplein met looproutes en ruimte voor groen.

Regentesseplein Vier Pleinen

In dit model wordt de verkeersrotonde dicht om de naald heen gelegd en ontstaat er meer ruimte voor verblijf langs de gevels.

Losse bomen op het plein bieden verkoeling. Leilindes zijn verdwenen, de gevels zijn zichtbaar. De rozen worden verplaatst.
Stoepen zijn toegankelijk voor wandelaars. De doorgaande routes voor auto, fiets en wandelaars gaan diagonaal over het plein.
Elk partje kan groen worden ingericht of biedt ruimte aan terras, speelvoorzieningen en bankjes.

Regentesseplein stedelijke oase

Dit model zet de bestaande situatie geheel op zijn kop: een plein van gevel tot gevel en autovrij.

De bomenlaan uit de Regentesselaan raken verstrooid over het plein, ze bieden verkoeling.
Leilindes verdwenen, de gevels zijn goed zichtbaar.
De rozen zijn verwijderd, centraal komt een groot grasveld met Haagse bloembollen mix.
Op verschillende punten is ruimte voor zitjes, banken, terrassen, speelplek en kiosk,
als ware het strooigoed.
Er kan overal gewandeld en gefietst worden.

De boodschap van dit model is ‘stel dat de auto er nu eens niet is’, wat dan?

Wensen Regentesseplein in 4 modellen

Wensen Regentesseplein in 4 modellen

Ondanks Corona wilde we toch een stapje verder met ons buurtinitiatief voor het Regentesseplein. Leuk dat het AD regio Den Haag ons heeft gezien en er een stuk over heeft geschreven.

Eind 2019 en begin dit jaar hebben we veel leuke ideeën en wensen opgehaald bij de bewoners. Maar het door vertalen naar mogelijke beelden en die weer terug koppelen met de buurt kwam er niet van. Om toch de buurt te bereiken hebben de schetsen als een expositie op het plein gezet. Samen met een link naar een vragenlijst om zo opnieuw mensen te bereiken proberen we zo nog meer scherpte te krijgen in de wensen voor de buurt.

In het voorjaar van 2021 willen we een document aanbieden aan de stadsdeelwethouder.

Gewonnen! International School Delft

Gewonnen! International School Delft

OASE stedenbouw landschap heeft, samen met Atelier Pro , HE AdviseursKamphuis & Schaufeli en Pieters Bouwtechniek, de Europese Aanbesteding voor ontwerp en uitwerking van de nieuwbouw voor de Internationale School in Delft gewonnen.


International School Delft Secondary

De locatie voor het nieuwe gebouw van International School Delft Secondary  (ISD Secondary) ligt aan de rand van de TU campus, vlakbij de huidige ISD Primary. Samen bieden ISD Primary en Secondary een doorlopende leerlijn van het International Baccalaureate programma aan kinderen van internationaal mobiele gezinnen in Delft en omstreken.

Aansluitend bij de campusachtige omgeving van de Technische Universiteit Delft heeft het gebouw een herkenbare eigen identiteit en voldoet het aan de hoge eisen met betrekking tot duurzaamheid en flexibiliteit. Het is een broedplaats voor toekomstgericht leren, een leeromgeving die de juiste balans tussen instructie, samenwerken en zelfstandig werken optimaal ondersteunt en bevordert.


Compact volume

In de zoektocht naar een optimale gebouwvorm voor de ISD Secondary is al vrij snel de overtuiging ontstaan dat het gebouw zoveel mogelijk afstand neemt tot de toekomstige bebouwing aan de Michiel de Ruyterweg. De driehoekige vorm van de kavel wordt benadrukt door een compact, schegvormig volume.

De diverse leeromgevingen worden georganiseerd rond een open, drie verdiepingen hoge ruimte. Deze centrale ruimte bestaat uit twee delen, de “Central Square” en de “Makerspace” die in open verbinding staan. Een tribunetrap verbindt alle verdiepingen met elkaar.  Zo ontstaat een ruim centraal hart dat het gebouw een heldere structuur en zonering geeft en tegelijkertijd aansluit op de uitstraling en de behoefte van de International School Delft Secondary.

Wij zijn heel blij met deze mooie opgave!

Mag het groener op de Leyweg?

Mag het groener op de Leyweg?

WIJ DROMEN VAN EEN GROENER WINKELHART VAN DEN HAAG ZUIDWEST

Mag het wat groener, duurzamer, koeler, gezelliger in het winkelhart van Den Haag Zuid West?

Wij geloven dat dit kan. Wij geloven dat bomen heel goed samen kunnen gaan met de markt. Hoe fijn zou het zijn als het prettig verblijven wordt op de Leyweg. Dat je naast je noodzakelijke boodschappen er ook kan verblijven, ontmoeten en je kan laten verleiden tot nog meer aankopen.