Selecteer een pagina
Schetsen Regentesseplein

Schetsen Regentesseplein

Regentesseplein PLUS

Dit model blijft heel dicht bij de bestaan de situatie, maar krijgt meer groen.

Losse bomen op het plein bieden verkoeling.
Leilindes zijn deels verdwenen, overige verplant, de gevels zijn zichtbaar.
Rozen laten staan, extra beplanting aan de randen van het middenplein en op de koppen Regentesselaan
Tuin voor Regenvalk met gezellig prieel en speelmogelijkheid.
Stoepen zijn toegankelijk, plateau’s bij de kruisende straten zodat voetgangers naar het middenplein kunnen doorlopen op gelijke hoogte. Dit betekent een 30 km zone.
In plaats van de bestaande parkeerplaatsen meer ruimte voor fietsparkeren en terras.
Meer banken langs het nieuwe groen op het middenplein en in de tuin bij de Regenvalk.

Regentesseplein statig

Het middenplein is extra groot gemaakt en benadrukt een plein van gevel tot gevel.

Bomen als groene kraag op het middenplein.
Leilindes zijn verdwenen (verplant), de gevels zijn zichtbaar.
De rozen zijn naar de randen van het middenplein geplaatst en aangevuld met statige planten.
Er is een ontmoetingsplein rondom de naald, met banken rondom.
De ruimte voor stoepen, fietsparkeren/autoparkeren en rijbaan zijn goed toegankelijk, maar zo smal als mogelijk zodat het ontmoetingsplein zo groot als mogelijk wordt. Het midden is toegankelijk via plateau’s bij de kruisende straten. Dit betekent een 30 km zone.
In plaats van de bestaande parkeerplaatsen meer ruimte voor fietsparkeren en terras. Onder de bomen op het midden is ruimte voor zomers terras.
In de groene ruimte in de nabijheid van de Regenvalk is ruimte voor spelen.

Zo ontstaat er een knus ontmoetingsplein met looproutes en ruimte voor groen.

Regentesseplein Vier Pleinen

In dit model wordt de verkeersrotonde dicht om de naald heen gelegd en ontstaat er meer ruimte voor verblijf langs de gevels.

Losse bomen op het plein bieden verkoeling. Leilindes zijn verdwenen, de gevels zijn zichtbaar. De rozen worden verplaatst.
Stoepen zijn toegankelijk voor wandelaars. De doorgaande routes voor auto, fiets en wandelaars gaan diagonaal over het plein.
Elk partje kan groen worden ingericht of biedt ruimte aan terras, speelvoorzieningen en bankjes.

Regentesseplein stedelijke oase

Dit model zet de bestaande situatie geheel op zijn kop: een plein van gevel tot gevel en autovrij.

De bomenlaan uit de Regentesselaan raken verstrooid over het plein, ze bieden verkoeling.
Leilindes verdwenen, de gevels zijn goed zichtbaar.
De rozen zijn verwijderd, centraal komt een groot grasveld met Haagse bloembollen mix.
Op verschillende punten is ruimte voor zitjes, banken, terrassen, speelplek en kiosk,
als ware het strooigoed.
Er kan overal gewandeld en gefietst worden.

De boodschap van dit model is ‘stel dat de auto er nu eens niet is’, wat dan?

Wensen Regentesseplein in 4 modellen

Wensen Regentesseplein in 4 modellen

Ondanks Corona wilde we toch een stapje verder met ons buurtinitiatief voor het Regentesseplein. Leuk dat het AD regio Den Haag ons heeft gezien en er een stuk over heeft geschreven.

Eind 2019 en begin dit jaar hebben we veel leuke ideeën en wensen opgehaald bij de bewoners. Maar het door vertalen naar mogelijke beelden en die weer terug koppelen met de buurt kwam er niet van. Om toch de buurt te bereiken hebben de schetsen als een expositie op het plein gezet. Samen met een link naar een vragenlijst om zo opnieuw mensen te bereiken proberen we zo nog meer scherpte te krijgen in de wensen voor de buurt.

In het voorjaar van 2021 willen we een document aanbieden aan de stadsdeelwethouder.

Gewonnen! International School Delft

Gewonnen! International School Delft

OASE stedenbouw landschap heeft, samen met Atelier Pro , HE AdviseursKamphuis & Schaufeli en Pieters Bouwtechniek, de Europese Aanbesteding voor ontwerp en uitwerking van de nieuwbouw voor de Internationale School in Delft gewonnen.


International School Delft Secondary

De locatie voor het nieuwe gebouw van International School Delft Secondary  (ISD Secondary) ligt aan de rand van de TU campus, vlakbij de huidige ISD Primary. Samen bieden ISD Primary en Secondary een doorlopende leerlijn van het International Baccalaureate programma aan kinderen van internationaal mobiele gezinnen in Delft en omstreken.

Aansluitend bij de campusachtige omgeving van de Technische Universiteit Delft heeft het gebouw een herkenbare eigen identiteit en voldoet het aan de hoge eisen met betrekking tot duurzaamheid en flexibiliteit. Het is een broedplaats voor toekomstgericht leren, een leeromgeving die de juiste balans tussen instructie, samenwerken en zelfstandig werken optimaal ondersteunt en bevordert.


Compact volume

In de zoektocht naar een optimale gebouwvorm voor de ISD Secondary is al vrij snel de overtuiging ontstaan dat het gebouw zoveel mogelijk afstand neemt tot de toekomstige bebouwing aan de Michiel de Ruyterweg. De driehoekige vorm van de kavel wordt benadrukt door een compact, schegvormig volume.

De diverse leeromgevingen worden georganiseerd rond een open, drie verdiepingen hoge ruimte. Deze centrale ruimte bestaat uit twee delen, de “Central Square” en de “Makerspace” die in open verbinding staan. Een tribunetrap verbindt alle verdiepingen met elkaar.  Zo ontstaat een ruim centraal hart dat het gebouw een heldere structuur en zonering geeft en tegelijkertijd aansluit op de uitstraling en de behoefte van de International School Delft Secondary.

Wij zijn heel blij met deze mooie opgave!

Mag het groener op de Leyweg?

Mag het groener op de Leyweg?

WIJ DROMEN VAN EEN GROENER WINKELHART VAN DEN HAAG ZUIDWEST

Mag het wat groener, duurzamer, koeler, gezelliger in het winkelhart van Den Haag Zuid West?

Wij geloven dat dit kan. Wij geloven dat bomen heel goed samen kunnen gaan met de markt. Hoe fijn zou het zijn als het prettig verblijven wordt op de Leyweg. Dat je naast je noodzakelijke boodschappen er ook kan verblijven, ontmoeten en je kan laten verleiden tot nog meer aankopen.

Prijsvraag; Rooftop Heerlen, Green pallet pixel

Prijsvraag; Rooftop Heerlen, Green pallet pixel

GREEN PALLET PIXEL

The centre of Heer­len is situated between the Geleen­beek and the Caumerbeek. Because of the currently stony city Centre our aim is to add natural value to the city by making a visible ecological connection between the two streams. The rooftops will provide this connection!

Our goal is to make Heerlen’s rooftops as green as possible. To achieve that the solu­tion we provide is a simple, sustainable and flexible design: a Low-budget roof garden. A package every rooftopper can buy at Schunck and can be placed on the roof. In this way the event will spread over the city like a drop of ink.

Roof garden package

The base of our design is a reused wooden pallet! We introduce different kinds of op­portunities to transform a pallet into a green garden, a bench, a tiny house, an urban farm or a terrace. The modules can be used in combination or solitary. Everyone can start with 1m2 of garden and together they be-come a widely spread grid over all the roof­tops of Heerlen. Combining options creates roof gardens from stamp to park size. A diversity that fits the image of Heerlen. With elements that are cradle tot cradle.

The starting point is given by transforming the 7 roofs from the competition into green roofs with different functions and to make them accessible for the public. Next to the existing entrances we add an elevator, bridges and a large staircase, all made out of pallets!

In addition, residents and businesses can take the initiative and order roof garden packages for their own roof and thus spread the green roof landscape over the centre of Heerlen.

Ecology

The green modules provide an ecological development, a sponge to collect water and a binder of nitrogen. The basic vegetation provided with the modules fits the potential natural vegetation of the surrounding landscape such as rich false oat-grasslands with herbs and compo­sites such as Oxeye Daisy, Brown Knapweed and rough hawksbeard. The grasses on the roofs form a mosaic of herbs and flowery grassland of oat grass. In contrast with the busy city streets the rooftops are a calm place with stunning views.

Hydrology

Water from the rooftops is collected and stored under the streets. This water is used for irrigation, windmills / solar panels pump the water in rooftop water tanks. Water flows through a system of irrigation tubes. The stored water under the streets is also leaking slowly into the surface contributing the natural flow of seepage water at the valley sides. Water could be used in a grey water circuit.

By making this green roof easy to extend we work towards connections on the local landscape scale. Green Pallet Pixel will restore an ecological connection with the surrounding landscape, work to a durable rainwater circulation and provides a calm and enjoyable green counterpart of the city life!

© beelden studiolp en OASE stedenbouw landschap

OASE publiceert kansen voor de Weimarstraat

OASE publiceert kansen voor de Weimarstraat

Al een tijdje zijn wij aangesloten bij het wijklaboratorium Wij Weimar. Samen zijn we op zoek naar de juiste oplossingen die de Weimarstraat is Den Haag weer laat bloeien en een echte straat voor de wijk kan maken. We richten ons vooral op het derde stuk Weimarstraat tussen de Beeklaan en de Vlakenboslaan. Een stuk met prachtige winkels en horeca maar ook een stuk met veel overlast van de vier aanwezige koffieshops en criminaliteit achter de deuren (ondermijning) Zoals een tijdje geleden beschreven in de groene Amsterdammer.

Het team bestaat uit wijkbewoners die allen hun kennis en kunde inzetten voor deze noodzakelijke ontwikkeling. Deelnemende partijen zijn Wij Weimar, ‘Daal Warries Architecten’ en  ‘Marc Lampe’.

Het mooie is ook dat de politiek de Weimarstraat heeft ontdekt en zich hard gaat maken om het tij te keren en weer een positieve ontwikkeling in gang willen zette. Onze nieuwe (tijdelijke) Burgermeester gaat zich persoonlijk bemoeien met de programmering. Er komt een check op de nieuw af te sluiten huurcontracten. Past een bedrijf binnen de wijk? Zijn er geen criminele achtergronden, etc.

Wij als ontwikkelingsteam voor de Weimarstraat zijn hier geweldig blij mee.

Artikel in Konkreet nieuws

In de laatste Konkreet Nieuws, het wijkblad voor onze doelgroep, hebben wij onze kansen en eerste ideeën op papier gezet. Met als doel mensen uit de wijk te activeren en mee te laten denken en werken aan de toekomst van de Weimarstraat. Even los van de grimmige ondermijning een stuk waarin we dromen over nu al haalbare stappen naar een zichtbare verbetering