Selecteer een pagina
Project Tanzania

Project Tanzania

Stephen is weer op locatie in Tanzania. Om de tekeningen om te zetten in piketten in het veld is Stephen weer een week lang hard aan het werk in Tanzania. Samen met lokale werknemers wordt ons plan gerealiseerd. En het gaat hard. In juni worden de eerste gasten verwacht.

Landschappelijke inpassing lodges Tanzania.

Landschappelijke inpassing lodges Tanzania.

De landschappelijke inpassing lodges in Tanzania wordt langzaam aan zichtbaar. De Lodges, ontworpen door Hans Keus, aan het Manyara meer krijgen vorm. Een lokaal team onder leiding van Mieke Oxener bouwt hier met lokale materialen en bouwtechnieken.

Opdracht schetsontwerp

Opdracht schetsontwerp

voor de (semi-openbare) buitenruimte van de TP-loodsen.

De opgave is het vervaardigen van een schetsontwerp voor de buitenruimte rondom de TP-Loodsen te Rotterdam. De uitdaging zit in de circulaire benadering van deze opgave, het openbaar toegankelijk maken van de kade en de transformatie tot Maak District waarin het plangebied zich bevindt.

Eerste indruk
De Merwehaven heeft een prachtige robuuste havenuitstraling, inclusief hijskranen en boten. De watermaat is overtuigend. Het gebied is in transitie met op de kop de ‘Fruitvis’ en ‘Uit eigen Stad’ en wordt al ‘toegeëigend’ door het plaatsen van hardsteen meubilair. De ongeliktheid van het plangebied lijkt ons een prima basis om een MAAK industrie op te huisvesten: het is stoer, kan tegen een stootje en hergebruik van materiaal past in de circulaire uitgangspunten binnen de grotere visie: New ideas need old buildings and old landscape! Het gebied is alleen erg hard en stenig. We willen graag onderzoeken hoe de havenvloer kan worden geperforeerd waardoor water vertraagd kan worden afgevoerd, bijv. regentuinen. Het toevoegen van drie dimensionaal groen zoals bomen draagt bij aan menselijke maat en reductie van hittestress in het stedelijk gebied.