Selecteer een pagina
DebatMobiel, voertuig voor een Groene Stad

DebatMobiel, voertuig voor een Groene Stad

Stel je voor…  april 2017: op allerlei plaatsen in Den Haag ontstaan gezellige groene plekken waar buren elkaar ontmoeten, af en toe samen eten, waar kinderen spelen. Plekken die kleur geven aan de straat en de wijk, die betekenis hebben. Plekken die ontstaan zijn door ‘the talk of the town 2016’: DeBatMobiel.

Door middel van een DaBatMobiel gaan wij het debat over de openbare ruimte, onze straten op gang brengen. In de huidige stad is een groot tekort aan ruimte om te verpozen in het groen. Onze woonstraten zijn veelal een plek waar je van A naar B gaat, lopend, fietsend of met de auto. Alle ruimte die niet gebruikt wordt om te verplaatsen is ingenomen door parkeerplaatsen. Waar vind ik in mijn straat een plek om buiten te zijn, mijn buren te ontmoeten of gewoon even wat groen te zien?

Tegelijkertijd wordt steeds meer bekend hoe belangrijk groen is in de stad en in het straatbeeld. In het rapport ‘Groen loont’ is berekend hoeveel we door meer groen kunnen besparen op zorgkosten en hoe de stad hierdoor aan kwaliteit en economische aantrekkelijkheid wint.

Wanneer we naar de oude wijken in Den Haag kijken dan zien we weinig ruimte voor dit groen. Er zijn prachtige parken en natuurgebieden, maar die zijn voor de mensen die het groen het hardst nodig hebben al gauw te ver weg. Het gaat– naast deze groene kernen in en om de stad – ook om ‘microgroen’. Groen op het laagste schaalniveau. Daar wil de DeBatMobiel aan bijdragen.

Doel: Zou het niet heel wenselijk zijn om op zoek te gaan naar een balans tussen parkeren en plekken om te verpozen? Bewoners die zelf invulling geven aan hun straat, waar ruimte ontstaat voor een bankje, een miniparkje, een groente tuin, speelplaats? Wij denken van wel. Maar hoe komen we tot goede gedragen oplossingen?

Met de DeBatMobiel willen we opzoek naar de ruimte in de straat, in de stad. Hoe belangrijk vinden mensen het om een plek in de straat te hebben en wat hebben ze ervoor over?

DeBatMobiel wil mensen zelf laten beleven welke mogelijkheden er zijn. Bewustmaken door te laten zien en ervaren dat het mogelijk is om meer van een straat te maken dan alleen parkeren. Dat het een stuk woonkwaliteit brengt, naast natuurlijk duurzame voordelen zoals biodiversiteit, gezonde lucht en wateropvang.

We willen ze niet alleen bewust maken maar ook tot actie aanzetten, niet alleen het gesprek voeren, maar ook echt groene plekken laten ontstaan.

Zou het niet fantastisch zijn als de straat ook een plek is om te verpozen? Als de straat voelt als je gezamenlijke voortuin?

Wat willen we bereiken? Uiteindelijk willen we dat onze woonstraten veranderen van 100% parkeerstraat naar een straat waar het fijn verpozen is, waar meer sociale interactie is door sport, spel of gewoon een groene minioase.

 

Schoolplein Carmel College Salland, Raalte

Schoolplein Carmel College Salland, Raalte

 

Schoolplein voor een Middelbare school

In opdracht van: atelier PRO, Hevo

Ontworpen door: Eline Keus, OASE stedenbouw en landschap

Projectstatus: opgeleverd

Periode: 2015-2016

 

Schoolplein Openbare Montessori Valkenbos, Den Haag

Schoolplein Openbare Montessori Valkenbos, Den Haag

In opdracht van de openbare Montessorischool Valkenbos in Den Haag en de BSO van 2Samen hebben we samen met kinderen, leerkrachten en ouders een schoolplein ontworpen. De school trekt in de zomervakantie 2014 in een nieuw schoolgebouw, ontworpen door atelier PRO.

De school staat in een stadsstraat in de wijk Valkenbos. De rooilijn ligt ten opzichte van de woningen naar achteren verschoven. Het plein ligt achter een prachtig hek aan de straatkant.

De school wilde een spannend plein waar veel te beleven viel. Graag ook groen in deze stedelijke omgeving. Lekker spelen met water, leren van plantjes, klimmen en klauteren maar ook lekker voetballen. De kunstenaar Sander Bokkinga ontwerpt het opberghok die mooi geïntegreerd wordt in het plan en dat naast opbergen ook bespeelbaar is.

Voor het realiseren van het plein kreeg de school een subsidie van het fonds 1818. Ook heeft de school met activiteiten geld op gehaald en kreeg het steun van het stadsdeel.

 

In opdracht van: Openbare Montessorischool Valkenbos en 2Samen

Ontworpen door: Stephen Tas ism Eline Keus

Projectstatus: uitgevoerd

Periode: 2013-2014

Publicatie: Haags Architectuurcafe 

 

Dynamisch wonen in veranderlijk landschap

Dynamisch wonen in veranderlijk landschap

 

Een altijd weer veranderend landschap, een rijke natuur, een unieke omgeving om te wonen; het product van een “zandmotor”.

De opgave die ik mijzelf heb gesteld is het maken van een leefomgeving, een woonwijk in een herkenbaar landschap, de duinen.

Ik heb hierbij geen statisch plan plan willen maken. Ik heb ontworpen op de symbiose van een steeds veranderend landschap, natuur en tijdelijke vormen van wonen. Met als oogmerk het bewust inzetten van het landschap als onderlegger voor een bijzonder woon product.

 

Het plangebied
Ik woon nu alweer een tijd in Den haag. Voor mij zijn de duinen een fascinerend landschap. Ze beschermen me tegen het water, ze bieden de mogelijkheid om te recreeren en geven ruimte aan de natuur.
Het meest fascinerende is dat dit landschap altijd in beweging is. Duintoppen kunnen per jaar meters in hoogte verschillen, ze verplaatsen zich, ze groeien en krimpen. Ze leven als het ware.
Met die levende factor ben ik gaan ontwerpen. Ik heb gezocht naar een manier van wonen die de dynamiek van het landschap kan opvangen.

De mogelijke ontwikkeling van wonen in de duinen, in een levend landschap heb ik gevonden langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen Haven.

 

De Zandmotor
Langs dit deel van de kust worden, in het kader van de zwakkeschakels voor de kust, plannen gemaakt voor de Zandmotor. Een systeem waarbij er nieuw zand in de voorkust wordt aangebracht waardoor het bestaande duinlandschap op een natuurlijke manier kan aangroeien. Deze groei heb ik opgepakt en onderzocht wat het opleverd. Wat betekend dit voor het landschap en hoe kan ik er in wonen.

Uiteindelijk heeft dit een plan opgeleverd dat onlosmakelijk is verbonden met de duinen. Een woonmilieu waarbij het wonen net zo dynamisch is geworden als de groei van het duinlandschap.

 

Het plan
Het resultaat is een palenmachine die zand vangt, landschap creëert en woningen faciliteerde.
De palenmachine bestaat uit een veld van palen. De palen zijn zo vormgegeven dat ze met elkaar zand kunnen vangen. De palen staan op het meest dynamische deel van de duinen. Zodra het strand hoog genoeg is en er delen permanent droogvallen, worden de palen op dit drooggevallen strand geplaatst. Het zand blijft tussen de palen liggen en vormt een duin. Op de palen worden woningen geplaatst. Het duin groeit en stijgt boven de palen uit. De palen en de woningen die onder dreigen te stuiven, worden uit het systeem gehaald en worden vooraan in de palenmachine teruggeplaatst. Dit betekent dat woningen elke vijf jaar worden verplaatst.

Door de dynamiek van de duinen is het onmogelijk om op de geijkte manier het gebied te plannen.  Hier wonen de ware pioniers. Mensen die hun eigen woonplek creëren, en bereid zijn om elke keer weer van plek te veranderen, reagerend op de groei van de duinen. Elke keer zullen ze hun woning innoveren met de opgedane kennis over het wonen in dit landschap

In dit nieuwe woonproduct ben je onlosmakelijk verbonden met de omgeving; wonen, landschap en  recreëren vloeien in elkaar over.

 

Ontworpen door: Eline Keus

 

Groene longen regio kantoren Enexis

Groene longen regio kantoren Enexis

Groene longen in het hart van de regio kantoren Enexis zorgen voor frisse lucht en een aangenaam werkmilieu

 

In opdracht van: atelier PRO

Ontworpen door: Eline Keus

Projectstatus: opgeleverd

Periode: 2013

Publicaties: 1008_2013_de Architect_september 2013_p46,54_

 

Gemeentehuis Bronckhorst

Gemeentehuis Bronckhorst

De schapen grazen voor de ramen.

De gerende en geknikte lijnen, de enken en brinken waaruit het landschap van de gemeente Bronckhorst is opgebouwd zijn het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Zowel het bouwvolume als het terrein eromheen zijn hierop geïnspireerd.
De locatie van het nieuw gemeentehuis, ontworpen door atelier PRO, bevindt zich aan de rand van Hengelo Gelderland, één van 43 dorpen en buurtschappen waaruit de Gemeente Bronckhorst bestaat. In het weidelandschap staan twee geknikte volumes die verbonden door een licht atrium het gemeentehuis vormen.

Het basisidee van het ontwerp van het terrein rondom het gemeente huis gaat uit van het bestaande landschap, weiland. Op deze manier is de aansluiting op de omgeving naadloos. Het landschappelijke karakter wordt doorgezet tot aan de gevels van het gebouw: de schapen grazen voor de ramen.

Het gemeentehuis ligt hoger dan de omgeving. Het voor terrein wordt ontsloten via een licht hellend vlak dat in het verlengde doorgaat in het lichte atrium dat het hart van het gebouw vormt. Hierlangs parkeren de bezoekers. Aan de westkant van het gebouw is een verdiept parkeerterrein gelegen, waar de medewerkers tussen de bomen parkeren. De verdiepte ligging van het parkeerterrein zorgt ervoor dat er te allen tijde zicht blijft op de weide.

Het bestaande hoogteverschil tussen het zuidelijke en noordelijke gedeelte van de locatie wordt licht geaccentueerd, waardoor het gebouw op een heuvel komt te liggen. Deze heuvel wordt gebruikt om het regenwater van het dak af te voeren naar de lager gelegen wadi’s.

Het gebouw in het weiland wordt naar de omgeving toe verzacht door verschillende soorten bomen. De boomkeuze hebben we laten afhangen van de eisen die nodig zijn voor een goed foerageergebied van de steenuil die in de omgeving voorkomt.

In opdracht van: atelier PRO, gemeente Bronckhorst

Ontworpen door: Eline Keus

Projectstatus: gerealiseerd

Periode: 2009-2010

Publicatie: Architectuur in Nederland Jaarboek 2010-2011