Selecteer een pagina
Stay-play-Grow, Watersley Sittard

Stay-play-Grow, Watersley Sittard

Made in Watersley

Watersley is een woon-, sport- en revalidatielandgoed waar gezond gegeten, bewogen en geleefd wordt. We zien Watersley als een sportbiotoop waar de kwaliteit van het landgoed en de kwaliteit van de topsporters onlosmakelijk verbonden zijn. Het is de plek waar topsporters zich kunnen ontplooien, het biedt ruimte voor rust, ongedwongen ontmoeting, onderwijs en inspiratie. Tegelijkertijd is het een gezond landgoed dat de natuurlijke landschappelijke structuren koestert en zo veel mogelijk zelfvoorzienend wordt gemaakt, gaande van groente tot energie. Dit landgoed biedt ruimte voor ontwikkeling van topsporters maar ook voor recreanten die weer naar huis gaan met lokaal gekweekte groente met het label ‘Made in Watersley’.

Natuur als basis. De aanwezige landschappelijke structuren, de helling- en plateaubossen, zijn sfeerbepalend voor de inrichting van het landgoed. De bossen worden teruggebracht en uitgebreid waarbij gekeken wordt naar oorspronkelijke flora en waterhuishouding. De densiteit van de bossen worden opener als men meer in het hart van het landgoed komt, de gebouwen liggen vrij in open plekken in het bos.

De Sportloop. Centraal op het landgoed ligt de levensader met een duidelijke sportieve beeldtaal; de Sportloop. Dit parcours verbindt sporters en functies op het landgoed. Het fungeert als ontsluiting voor auto, fiets en voetganger maar is tegelijkertijd dé plek om te sporten en te ontmoeten.

Stay grow play. Het landgoed is geordend naar een “play” hart voor de ontspanning, een kleinschalig “stay” woongebied en met sport-stimulerend “grow” in de buitenrand. De Sportloop structureert publiek en privé en ontsluit alle gebouwen met uitzondering van het landhuis. De Sportloop biedt flexibiliteit. In de toekomst kan nieuwbouw langs de loop worden in geplugd!

Ontworpen in samen werking met Lisette Plouvier

Omvang: terrein 3,5 ha 

Opdrachtgever: PCC

© beelden OASE stedenbouw landschap en lisette plouvier

Definitief Ontwerp Universitair Centrum Psychiatrie Groningen

Definitief Ontwerp Universitair Centrum Psychiatrie Groningen

 

OASE stedenbouw en landschap ontwerpt de patio’s, daktuinen en buitenruimte rondom het Universitair Centrum Psychiatrie(UCP). De tuinen zijn een integraal onderdeel van de nieuwebouw; zorgvuldig ontworpen door Atelier Pro en Vakwerk Architecten.

Het UMCG-terrein kent het karakter van een versteende stedelijke campus. De ontwikkeling van het UCP combineert gebouwd programma met een zichtbare groen-blauwe ontwikkeling. Een ontwikkeling die in de toekomst doorgezet kan worden langs de gehele oostzijde waarmee UMCG een gezonder en duurzamere buitenruimte kan krijgen.

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) is gelegen aan de oostzijde van het Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG) terrein.
De tuinen van het UCP worden heel erg groen. De bomen, vaste planten en vegetatie worden als een samenhangend geheel rondom en over het dak van de eerste verdieping getrokken. Het groen krijgt een natuurlijk karakter in contrast met het gebouw. Het natuurlijke karakter komt tot uitdrukking door grillige bomen van verschillende formaten, de diverse gemengde vaste planten en kruidenrijke lage vegetatie die worden toegepast. De beplanting verwijst naar de lokale vegetatie van Groningen en biedt een plek waar je seizoenen kunt beleven; ontspruiten, bloeien en verdorren, en biedt ruimte aan bijen, vlinders en vogels. Het dak krijgt een retentiedak zodat regenwater wordt opgevangen en optimaal wordt hergebruikt op de plek.

De setting van de beplanting versterkt het gevoel van welbevinden en verwijst met zijn parkachtige opzet naar de savanne, de oorspronkelijke habitat van de mens. Het laten beleven van geluiden, geuren, kleuren en (soms) proeven van de beplanting stimuleren de cognitieve functies van het brein. Door microreliëf zijn er enerzijds plekken gemaakt waar je jezelf kunt terugtrekken voor persoonlijke gesprekken en anderzijds ruimtes waar je bij elkaar kunt komen. Binnen de tuinen van het UCP zijn verschillende plekken te ontdekken met elk een eigen gebruik en uitstraling.

In de tuinen zijn de hekken en muren als onderdeel van het landschap vormgegeven waardoor er een gelaagde veiligheidszone ontstaat. Dit komt het vriendelijke karakter van de buitenruimte ten goede.

In opdracht van: Atelier PRO en Vakwerk architecten

Ontworpen door: Stephen Tas

Periode: 2019 tot heden

Fultonstraat wordt flexibele speelstraat

Fultonstraat wordt flexibele speelstraat

De Fultonstraat is een sociale straat met veel jonge kinderen. Als we slim parkeren op de woensdagmiddag maken we genoeg plek vrij om te spelen! Zie hier het resultaat.

Om veilig te spelen wordt de weg afgezet met een pion.  De kinderen wachten op de stoep als er verkeer aankomt, een ouder kind of volwassene haalt de pion weg, en de auto mag doorrijden.

Een mooi experiment om in de stad meer ruimte voor spelen te vinden zonder dat het direct parkeerplekken hoeft te kosten. Bewoners kunnen na 17.00 uur gewoon weer voor de deur parkeren.

Dit experiment is één van de Sparks die Den Haag rijk is. Het mogelijk maken van Sparks is een een initiatief van @parkingday – Den Haag, LUSTHOFxl en DebatMobiel

Initiatiefnemer en uitvoering: Eline Keus OASE stedenbouw en landschap

Grafisch ontwerp en uitvoering: Janine Terlouw

VO TOUSSAINTKADE 50/51

VO TOUSSAINTKADE 50/51

In opdracht van maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder ontwerpt OASE stedenbouw landschap de buitenruimte en de aanpassingen op het stedenbouwkundigplan voor de Toussaintkade in Leiden.

Het betreft de locatie van het voormalige ROC-gebouw aan de Toussaintkade. Er wordt een kleinschalige buurt gerealiseerd van circa 74 woningen, zowel appartementen als eengezinswoningen. Het project bestaat uit kluswoningen in het monumentale schoolgebouw en het daarnaast gelegen bestaande gebouw aan de Ter Haarkade. Er komt een gebouwde aanvulling op het plot met geschakelde zelfbouwwoningen . Woningzoekenden krijgen hier de kans om hun woning helemaal naar eigen inzicht te realiseren, met begeleiding van Steenvlinder. Binnen het project krijgen 25 statushouders de mogelijkheid om zelf te bouwen.

Locatie

Het plangebied ligt te midden van een gevarieerd stedelijk gebied. De voormalige school zelf dateert uit de wederopbouwperiode en ligt aan de rand van wijken uit de jaren 30 en van recentere datum. Ten noorden van het plangebied ligt een open plein met daarop een beeldbepalende moskee.

Het plangebied wordt omzoomd door volwassen bomen. De groene ligging wordt gezien als grote kwaliteit en zoveel mogelijk gehandhaafd.

In opdracht van: Steenvlinder BV, Voorburg https://www.steenvlinder.nl/

          

Schetsontwerp Grote en Kleine Haven in Haastrecht

Schetsontwerp Grote en Kleine Haven in Haastrecht

Haastrecht

Haastrecht is een stad en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland en maakt deel uit van de gemeente Krimpenerwaard.

In het hart van de historische kern is in 1969 de haven gedempt. Een deel van de bebouwing aan de Grote en de Kleine Haven is gesloopt. De ontstane ruimte werd eigentijds ingericht als een plein, met onvoldoende aangepaste nieuwbouw, dat nu vooral dienst doet als parkeerplaats.

De vraag

Vanuit de gemeente Krimpenerwaard is OASE stedenbouw landschap de vraag gesteld om een advies/schets te maken waarin het plein weer als een eenheid wordt vormgegeven. Een gezellig plein waar naast het noodzakelijke parkeren ook ruimte is voor de wekelijkse markt en plek om elkaar te ontmoeten en even te zitten.

Het huidige plein is een verzameling van materialen. Parkeren, rijwegen, randjes, etc. alles heeft een eigen structuur. Daarnaast zijn er her en der over het plein verschillende functionele objecten geplaatst die het beeld rommelig en onoverzichtelijk maken.

Het ontwerp

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om voor het gehele plein een eenduidig, bij de historische setting passende bestrating te kiezen. Het centrale plein waar in eerste instantie geparkeerd wordt is zo ingericht dat zonder de auto’s als verblijfsruimte dient. Het centrale deel wordt ingekaderd door een brede hardsteenband die de plek van oude haven benadrukt. Het kader vormt tevens de afbakening van het parkeren. Binnen het kader is een betrekkelijke rust, dat tot uitdrukking komt in de eenvoud van het straatvlak. Rondom het kader vindt de doorgaande beweging van aan de ene kant auto’s en fietsers en aan de andere kan voetgangers plaats.

Op het plein worden drie structurerende elementen aangebracht. Met een knipoog naar de oude haven zijn het drie bootvormige zitelementen rondom een opgetild plantvak. De elementen zijn zo geplaatst dat ze een vanzelfsprekende scheiding gaan vormen tussen de loopstrook voor de winkels en de rest van het plein, zonder dat de beoogde flexibiliteit in gebruik te zeer wordt beperkt.

De bomen op het plein staan verspreid en binden zo de ruimte tot een geheel en vormen een groen dak. Door de plaatsing blijft er genoeg ruimte voor de markt of andere activiteiten

Norwich Research Parc

Norwich Research Parc

Norwich Research Park & Norwich Medical Park

Nog in dienst van Atelier PRO heeft Eline Keus het landschappelijk en stedenboukundigplan gemaakt voor het Norwich Research Park (NRP) en het Norwich Medical Park (NMP).  Het NRP is een ontwikkeling waar bedrijven en instituten op het gebied van gezondheid, voedsel en milieu worden geconcentreerd. Het NMP is een nieuwe ontwikkeling naast het bestaande Norwich University Hospital, waar het ziekenhuis kan uitbreiden en medische instellingen zich kunnen vestigen. Beide plangebieden zijn als een landschappelijke eenheid ontworpen.

 

Het typisch zacht glooiende Engelse landschap is de basis voor het stedenbouwkundige plan. De groene ‘kamers’; velden begrensd door struwelen, houtwallen en bomen zijn het ruggengraad voor de plaatsing van de bouweenheden. De landschappelijke structuur blijft intact en de lange zichtlijnen van het landschap blijven open. Doordat de locatie op een helling ligt, die afloopt naar een rivier, ontstaan er interessante en aantrekkelijke vergezichten.

 

De masterplannen voor Research Park en Medical Park bieden een ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn. Er zijn kaders bepaald die de stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke

en verkeerskundige kwaliteit waarborgen, maar ook veel vrijheid laten. Bij elk initiatief kunnen er zo, met de eisen van dat moment, delen bij worden gebouwd. Geleidelijk zal er een divers beeld in architectuur ontstaan, dat echter altijd ondergeschikt is aan het glooiende landschap van Norwich.

In opdracht van: atelier PRO, Gable Development

Ontworpen door: Christina Kaiser, Eline Keus

Periode: 2007-2010