Timo van de Pol

Timo van de Pol

Welkom Timo! Van begin februari tot eind april komt Timo bij ons stage lopen. Timo is student aan het Koning Willem 1 college in Den Bosch. Binnen OASE hebben we regelmatig stage plekken voor deze opleiding. Enthousiaste jonge mensen die veel willen leren over ons mooie vak en het gebruik van de verschillende tekenprogramma’s.

Centrumkwaliteit voor De Kraanvogel

Centrumkwaliteit voor De Kraanvogel

Dynamisch transformeren

Aan de noordzijde van het station in Wijchen op een steenworp afstand van het centrum is de gemeente Wijchen voornemens om het verouderde bedrijventerrein De Kraanvogel om te vormen tot een dynamisch woongebied. OASE heeft voor deze transformatie de ontwikkelstrategie omschreven.

Het gaat om een gefaseerde ontwikkeling. Het bedrijfsterrein bestaat uit een schaakveld van losse kleine en grotere eigenaren. Het ene plot is direct voor ontwikkeling beschikbaar het andere kan eigenlijk nog jaren mee. Net als in een oud stadscentrum zal deze buurt door de jaren heen transformeren. De ontwikkelstrategie geeft aan binnen welke richtlijnen we deze transformatie kunnen sturen en welke aanpassingen we nu al moeten doen om straks een levendige goed functionerende wijk te hebben.

In de toekomst is Kraanvogel een aantrekkelijke, levendige buurt pal naast het centrum van Wijchen. Er leven jongeren, starters en kennis-werkers in compacte studio’s en rijwoningen. Senioren wonen in levensloopbestendige appartementen en voor (samengestelde) gezinnen zijn er grotere stadswoningen. De straten zijn klimaatbestendig en groen, auto’s zijn er weinig te zien. Mensen fietsen en wandelen richting het station, ouderen rusten er even uit onder de bomen terwijl ze hun kleinkinderen zien spelen op straat. Steeds zijn er onverwachte ontmoetingen.

In de plint van de gebouwen is ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven. In de oude boerderij zit een restaurant met een eigen brouwerij.

OASE heeft het centrum van Wijchen als inspiratie genomen middels het principe van het centrumblok. Hieruit volgen richtlijnen voor dichtheid, schaal, typologie, mengen van functies als wonen, zorg, winkels en werkplekken. De gevel vormt de grens tussen openbaar-privaat met oog voor het zachte stad principe: goede relatie binnen-buiten, posities van deuren en ramen, bruikbare openbare ruimte met een netwerk van paden, straten en lanen die verbonden zijn met lange lijnen uit de stad.

Binnen het netwerk van paden zijn bouwkavels die tot ca. 60 % bebouwd mogen worden, 40% is tuin op maaiveld. Door slimme stapeling is de tuinruimte te vergroten.

Bepalend voor de Kraanvogel zijn een viertal lange lijnen met elk een eigen karakter en korrelgrootte:

– De Hoefseweg is ruim en groen van opzet en nabij de Kraanvogel met kenmerkende boerderijen. Bebouwing staat van de weg af en geeft deze weg een ruime opzet.

– De Kruisbergse weg is een knikkende interne wijkontsluiting met gerende groene ruimtes met Moeraseiken. Langs de weg een strak ritme van bedrijfspanden en woningen, tweelaags/drielaags in relatie met de overzijde.

– De Zomertaling als recente structuur gelegen langs het spoor. Een eenduidige, oplopende wand die werkt als geluidsbarriëre met naar het spoor een losse boomstructuur.-De Kraanvogelstraat vormt samen met de Groene Loper

– Zomertaling de Groene Hartlijn van de woonbuurt.

Transformatie binnenstedelijk bedrijfsterrein tot wonen l ca 140 woningen in fase 1 en 2 l Ontwikkelstrategie | Stedenbouwkundige studie | Wijchen | in opdracht van Wijchen in samenwerking met Pouderoyen Compagnons en StadsKwadraat

Pontplein Buitenhuizen

Pontplein Buitenhuizen

Eind 2018 is het pontplein Buitenhuizen door Amsterdam in eigendom overgedragen aan Zaanstad. OASE maakt het Ruimtelijk Programma van Eisen en een bijbehorend schetsontwerp.

Thomaskerk, Zeist

Thomaskerk, Zeist

Wederopbouw kerk wordt plek om te wonen

In opdracht van Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder wordt de wederopbouwkerk Thomaskerk, ontworpen door de architect Duintjer, getransformeerd tot woningen. Het gaat hier om een bungalowkerk; een eenvoudige kerk met een rechthoekige plattegrond en een breed overstekend plat dak. De heldere geometrische vorm en de heldere kolommenstructuur is een mooie basis voor de transformatie tot woningen.

De kerk ligt op een markant punt in de buurt De Hoge Dennen en is onderdeel van de wijk Kerckebosch te Zeist. De directe omgeving wordt gevormd door lommerrijke straten waarlangs villa’s in het groen liggen verscholen. De kerk is met zijn platte dak en alzijdige vormgeving een bijzonderheid binnen de stedelijke structuur.

De basis van de kerk is de kerkzaal. Een volume met grote open gevels die veel licht binnenlaten en die van buitenaf het geloof zichtbaar maakt. De kerkzaal ligt als het ware los in de stedelijke structuur. Naast de kerkzaal is er het entree gebouw met de daarbij behorende functies. Deze laagbouw sluit aan op de rooilijnen in het stedelijk netwerk van de aanliggende straten. Symbolisch gezien sluit het hier letterlijk aan bij het aardse leven. Door een gang lopend richting de zaal laat je je dagelijkse beslommeringen achter om je tot god te wenden.

Hierbij ontstaan twee belangrijke uitgangspunten voor de inpassing van de woningen in de kerk en de transformatie van de buitenruimte. Het gebouwde deel voegt zich naar de rooilijnen en speelt in op de afwijkingen. De buitenruimte behoudt het zicht op de kerk als middelpunt van de wijk.

Ook na de transformatie blijft het gebouw als markant punt in de wijk behouden. De omliggende tuin is gemeenschappelijk en kent geen hekwerken en private afscherming van eigendommen. Het ontwerp is geïnspireerd op de functionalistische vorm van de gevel. Binnen het patroon zijn ruimtes open gehouden voor ontmoeting.   In een van die ruimtes staat de oude liturgische tafel. Opnieuw een plek waar men samenkomt.

Elke woning krijgt een terras direct gekoppeld aan de woning en met een vrije toegang tot de collectieve tuin.

Opdrachtgever: Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder BV

3D beelden: Zes x Zes Visuele Communicatie BV

Lars van Nimwegen Stagiair Stedenbouw

Lars van Nimwegen Stagiair Stedenbouw

Welkom Lars als stagiaire bij OASE stedenbouw en Landschap. Lars studeert stedenbouw aan de Breda University of Applied Sciences. Hij werkt mee aan zowel stedenbouwkundige als landschapsontwerpen. Projecten in Zaanstad, Wijchen, en Zwitserland. Er is genoeg te doen.

Kay Schreuders assistent ontwerper OASE

Kay Schreuders assistent ontwerper OASE

Het is zover! OASE is aan het uitbreiden. Sinds september werkt Kay bij ons als assistent ontwerper. Kay heeft eerder stage bij ons gelopen en dat beviel zo goed dat we nu samen verder gaan. Leuk dat je onderdeel uitmaakt van ons bureau Kay.