Blog 2; De TEVREDENstad

okt, 2021

Uitgangspunten voor een Tevredenstad

Wij zien de opgave voor de nieuwe woonwijk als een ontwerp vanuit een aantal basisbehoeftes van de mens. Hiervoor gaan we uit van de ondergenoemde punten:

  1. De menselijke basisbehoeften als vertrekpunt.

Mensen hebben wereldwijd – ongeacht geloof of achtergrond een aantal universele behoeften. Een gelukkig mens blijkt gezonder en andersom. Dit wordt bepaald door een aantal vaste factoren:

* Onderdak / een plek om te schuilen

* Warmte / koelte (aangenaam klimaat)

* Voldoende en divers voedsel

* Schoon drinkwater

* Een plek om thuis te komen, familie, een sociale omgeving waar je vanzelfsprekend bij hoort en tot op hoge leeftijd gewoon deel van uit maakt.

* Mensen zijn nieuwsgierige actieve wezens en zijn dus op zoek naar zinnige dingen om te doen. Dit hoeven geen hoogdravende activiteiten te zijn, een groene woonomgeving waar je wat onderhoud te doen hebt, wat zorg aan elkaar verleent en nieuwe ontdekkingen doet door samen te werken is al genoeg.

* Verder blijkt dat mensen langer gezond en gelukkig leven als ze geloven in iets dat groter is dan zijzelf.

* Tenslotte is groen en natuur in de omgeving een basis voor een gezonde leefomgeving.

  1. Het ontwerp is flexibel, zodat gedurende de tijd aangepast kan worden.

Hierbij denken we aan een flexibel ontwerp; een omgeving die gegenereerd wordt door het gebruik. De natuur is bij uitstek flexibel en past zich steeds aan op veranderende omstandigheden. In de natuur zijn er verschillende kringlopen en feedbackcirkels die als lagen van het systeem functioneren. In het landschap dat ontstaat nemen de mensen, dieren en planten ieder hun eigen plek in, waarbij ze elkaar ook weer beïnvloeden. De natuur ontwerpt daarbij simpel en als een ‘fractal’ – klein beginnen en als het werkt meer van hetzelfde laten groeien. Zo groeit uit een zaadje een boom, de eerste vorm steeds op grotere schaalniveaus zichtbaar.

  1. ontwerp circulair, zodat de woningen toekomstbestendig zijn.

In de natuur blijft niets ongebruikt. De afvalstroom voor de één is de grondstof voor de ander. De seizoenen komen en gaan. Toekomstbestendig betekent voor ons dat de regio, het landschap van stad en directe ommeland één geheel zijn. Dat eten, leven en sterven met elkaar verbonden zijn. Wonen is hier onderdeel van de eeuwige cirkel van het leven. Elk gebouw zou zo gebouwd kunnen worden dat de functie gedurende tijd kan veranderen. Op deze manier kan, in de loop van de jaren, een grotere diversiteit in de stad ontstaan.

  1. Zoeken naar optimalisatie van je directe omgeving, habitat van de mens.

Onze huidige steden zijn met name ontworpen om mensen zo snel mogelijk ergens anders naar toe te krijgen. De doorstroming van verkeer staat centraal, niet het verblijven in jouw eigen directe omgeving. In een zelfsturende wijk zullen de bewoners die in hun eigen omgeving verblijven niet worden verdrongen door mensen die slechts op doorreis zijn. Hiermee ontstaat ruimte om de plek persoonlijk te maken, geborgen en eigen, lokaal met eigen kwaliteit. Lokale kwaliteit is samenspel van klimaat, ondergrond, populatie (druk). Inspiratie op doen, kruisbestuiving, ontmoeting, sociaal gecondenseerd tot optimale compacte woonvormen die ruimte laten voor een weerbaar ecosysteem in het ommeland.

  1. Smart

Tevreden wonen is niet terug naar vroeger. De bewoners van Tevreden stad leven in een Smart omgeving. Technologie helpt bijvoorbeeld om de mobiliteit behoefte te verkleinen waardoor er meer tijd een aandacht is voor de directe omgeving. Thuiswerken is daar een mooi voorbeeld van. Techniek helpt om groepen mensen toegang te geven tot gedeelde spullen zoals bijvoorbeeld voertuigen. Als gezin hoef je dan niet allemaal die grote auto voor de vakantie aan te schaffen, maar deel je een wagenpark op maat. Een lokale kringloop van plastic waarmee huishoudelijke producten lokaal worden omgesmolten (3D-printer) en hergebruikt behoort (bijna) tot de mogelijkheden. De aanwezigheid van voormalige DSM om de hoek maakt Geleen tot een uitprobeer- en voorbeeldlocatie van moderne circulaire chemie die hiervoor nodig is.

  1. Omvorming van top-down regelgeving naar zelfsturende wooneenheden

Katalysator binnen onze strategie worden de coöperaties met zelf organiserend vermogen ‘Mijn straat is als een dorp’ of ‘mijn woonblok is als een dorp’. Coöperaties van bewoners die in principe voor de basisbehoeften zelfvoorzienend zijn. Door de toepassing van coöperaties zorgen we dat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en in samenwerking tot ontwikkeling komen. Hierin hebben ze een vrije keus hoe ze willen leven: juist door taken te verdelen en verschillen tussen mensen kan een bloeiende gemeenschap ontstaan.

(in samenwerking met Liane Lankreijer en Walter Dresscher)

Jiddo van Zessen loopt stage bij OASE

Jiddo van Zessen loopt stage bij OASE

Van september tot februari loopt Jiddo bij ons stage. Jiddo studeert Ruimtelijke ontwikkeling (richting ontwerp) aan de Hogeschool Rotterdam en loopt sinds september stage bij OASE. Naast stedenbouw wil hij ook graag meer leren over de landschappelijke kant van de...

Ontdek de vernieuwde OASE website

Ontdek de vernieuwde OASE website

We hebben onze website een verfrissende nieuwe jas gegeven. Wat oude projecten opgeruimd, plek gemaakt voor de de nieuwe projecten en alles wat strakker in het gelid gezet. Wij zijn er blij mee. De komende tijd zullen we meer en meer projecten weer zichtbaar maken en...

Anthura, Bleiswijk

Anthura, Bleiswijk

Het tweede voorjaar voor de buitenruimte van Anthura BV in Bleiswijk. Ter voorbereiding van een echte fotoshoot zijn we afgelopen weekend al even wezen kijken naar het plan. Leuk om te zien hoe alles weer tot bloei is gekomen. Meer lezen over het project Anthura?...

Vervolgstudie De Kraanvogel

Vervolgstudie De Kraanvogel

OASE is door de gemeente Wijchen gevraagd een stedenbouwkundige studie te doen naar een mogelijk gewenst programma voor een kavel aan de Kraanvogelstraat in Wijchen. Dit als vervolg op onze eerdere studie naar de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de gehele...