OASE stedenbouw en landschap

Authenticiteit van de planlocatie respecteren en zichtbaar maken.

Het Doel is om vanuit stedenbouw, landschap en cultuurhistorie op zoek te gaan naar de kern  van een plangebied en deze mede de basis laten zijn van het ontwerp. Het maken van plekken waar iemand zich kan identificeren met het landschap en de historie daarvan. Een omgeving die niet overal in Nederland kan liggen maar een plek die de gebruiker bindt met zijn omgeving en het ontstaan daarvan. Een plan dat onlosmakelijk verbonden is met de locatie.

 

In het plan “Dynamisch wonen in veranderlijk landschap” komt de visie van het bureau goed tot uiting. Dit plan was onderdeel van de Archiprix tentoonstelling van 2010.

Integraal ontwerpen tussen stedenbouw, landschap en architectuur

Om een plan goed te laten aarden op de plek is het van belang dat er op alle schaalniveau’s wordt samen gewerkt. Het landschap, de stedenbouw en de architectuur vertellen op de verschillende schalen allemaal hetzelfde verhaal. Hiermee ontstaan plannen die tijdloos zijn en krachtig.

 

Norwich Research Parc. Hierin is het typische Engelse landschap als basis gebruikt voor de stedenbouwkundige opzet van het Research Parc. Het architectonische deel bestaat uit compacte clusters die mee doen in het ritme van de boomrijen. In dit plan kan de boer nog steeds het land bewerken. Het graan groeit tot aan de gevels waarachter onderzoek gedaan wordt.

 

Gemeentehuis Bronckhorst laat op kleinere schaal zien hoe sterk een plan wordt als er op verschillende vakgebieden wordt samen gewerkt. Van landschappelijk concept tot plaatsing en vorm van het gemeentehuis tot aan de inrichting van de tuin kent de plan een eenduidige visie. Dit maakt het tot een sterk geheel.

Co-creatie: dmv dialoog, enthousiasme, daadkracht en focus komen tot een gedragen plan

Of het nou gaat om stedenbouw, landschap of architectuur, een plan maak je voor mensen; de toekomstige gebruikers. Het is dan ook belangrijk om tijdens het planproces een goede, interactieve samenwerking te creëren. Een samenwerking tussen gemeente, architect, beheer, gebruikers, bewoners, etc. Als ontwerpers zijn wij in staat ieders – vaak uiteenlopende – wensen ruimtelijk in een integraal plan te vertalen.  Samen kunnen er betere resultaten behaald worden dan ontwerpend vanuit een ivoren toren.

 

Een goed voorbeeld van een dergelijke werkwijze zijn de schoolpleinen. Vaak zijn de budgetten klein en de wensen groot. Met samenwerking in de breedte en contact met de gebruikers kan er veel. Een voorbeeld hiervan is Schoolplein Krimpen aan de Lek.